Hem Arkivbildare
Posttjänstemännens Förening, PF
Arkiv
Posttjänstemännens Förening, PF
Serie
Sök

F4 - Handlingar rörande arbetsförhållanden anställningsvillkor och utbildning

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1977-1981 Lokalpostmästarfrågor 1977-1981, överpostexpeditörer 1978-1980

Ingår i F 3:2
1 1974-1979 Öpx 74
2 1956-1980 Öpx 74 delrapport 1-2 1976, Öpx 74 uppföljning 1978-1980, arbetsledning 1956 1968-1974
3 1973-1983 Arbetsledning 1975-1978 1981, kassatjänstfrågor 1973-1978
4 1977-1983 Kassatjänstfrågor
5 1975-1983 Rationalisering och administrativ utveckling 1979-1983, arbetarskydd 1978-1981, personalvård och FHV 1975-1981
6 1975-1980 Säkerhetsfrågor 1975-1978 1980, alkoholpåverkan i tjänsten 1977-1980
7 1935-1976 Befordringsfrågor och vitsord
8 1977-1978 -"-
9 1978-1983 -"-
10 1968-1982 Omplacering 1979 1981, trygghetsfrågor 1978 1982, ordinarieanställning 1968-1969, MBL-planering 1979 1981, personalrörlighet och rekrytering 1969-1977
11 1975-1981 Personalrörlighet och rekrytering 1977-1981, utbildning 1975-1976
12 1975-1976 Utbildning AG
13 1975-1983 Utbildning 1981-1983, MBL 1975-1976 1980, arbetsledarutbildning 1980-1982
14 1979-1982 Administrativ utbildning 1979-1982, utbildning av kassörer 1981-1982