Hem Arkivbildare
Saco
Arkiv
Saco
Serie
Sök

Ö3a - SACO Lund, diverse handlingar

Plats
Anmärkning
Handlingar som är liknande år från år eller utgör ett tvärsnitt av en serie, som gallras vid behov.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1967--1973 Styrelsesammanträden.
2 1974--1975 Styrelsesammanträden, lucka 1976.
3 1977--1979 Styrelsesammanträden.
4 Stadgar m.m.
5 1967--1976 Budget, bokslut, ekonomiska rapporter m.m.