Hem Arkivbildare
Saco
Arkiv
Saco
Serie
Sök

Ö2d - Pressklipp - skattefrågor

Plats
Anmärkning
Serien i kartonger.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1956--1957
2 1958--1959 1959: Studiekostnadernas beskattn.
3 1959 Övriga skattefrågor.
4 1960 Studiekostnadernas beskattn.
5 1960 Övriga skattefrågor.
6 1961
7 1962
8 1963
9 1964 1964 1/1 - 31/8.
10 a 1964 1964 1/9 - 31/12.
10 b 1965
10 c 1965
11 1966
12 1967
13 1968
14 1969 Jan-juli.
15 1969 Aug-dec.
16 1970 Jan-mars, lucka apr-dec.
17 1971
18 1972 Jan-apr.
19 1972 Maj-dec.
20 1973 Jan-juli.
21 1973 Aug-dec.
22 1974
23 1975
24 1976 Jan-apr.
25 1976 Maj-aug, sep-dec fattas.