Hem Arkivbildare
Saco
Arkiv
Saco
Serie
Sök

C1bb - Alfabetiskt register över organisationer, myndigheter och verk

Plats
Anmärkning
Serien i kartonger.
Viscardkort.
Serien även kallad Diarium, peronordnad, alfabetisk.
Remissinstansregister hänvisar till serie C 1 ba, se även serie E 3.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1947--1968 A-M.
2 1947--1968 N-Ö.
3 1969--1975 Mynd, org och verk A-Ö, även remissinstanser.
4 1976--1991 Remissinstanser A-Ö, hjälpregister.