Hem Arkivbildare
Saco
Arkiv
Saco
Serie
Sök

A7 - Kommittéers protokoll och handlingar

Plats
Anmärkning
Bara stora kommittéer, se även Dossierserier.
Byter verks.former och namn ibland.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1969--1981 ES-kommittén (Enskilda sektorn), med CF-avtalet 1974-1975.
2 1980--1983 Konfliktkommittén, se även M-kommittén, vars handlingar finns i Dossierserien.
3 1984--1987 Konfliktkommittén, se även M-kommittén, vars handlingar finns i Dossierserien.
4 1988--1989 Konfliktkommittén, se även M-kommittén, vars handlingar finns i Dossierserien.