Hem Arkivbildare
Saco
Arkiv
Saco
Serie
Sök

A6 - Samcentralens protokoll och handlingar

Plats
Anmärkning
Serien i kartonger.
Fr.o.m. 1974 ingår Samcentralen i SACO/SR:s organisation.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1965--1967 Handlingar rörande Samcentralens bildande 1965; SACO-föreningar 1966-1967.
2 1965--1967 Avgående brev.
3 1966 Protokoll m.m.
4 1966--1968 Förbundens lokalavdelningar.
5 1967 Protokoll m.m.
6 1968 Protokoll m.m.
7 1968 Enkät angående företagsnämnder.
8 1968--1970 Kollektivavtal rörande företagsnämnder.
9 1968--1970 Kollektivavtal rörande företagsnämnder.
10 1970 Protokoll m.m.
11 1971
12 1972--1973