Hem Arkivbildare
Saco
Arkiv
Saco
Serie
Sök

A5a - Yngrerådets / Studeranderådets protokoll och handlingar

Plats
Anmärkning
1975 bytte Yngrerådet namn till Studeranderådet då också alla handlingar återfinns på Dnr 05.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1948--1950 Protokoll med bilagor, diarium, dossiéer, korrespondens.
2 1951--1959 Protokoll med bilagor.
3 1960--1965 Protokoll med bilagor.
4 1965--1966 Kårortsverksamhet.
5 1966--1968 Protokoll med bilagor.
6 1967 Kårortsverksamhet.
7 1968 Kårortsverksamhet.
8 1967--1972 Styr/AU-protokoll samt verksamhetsberättelser 1967-1972.
9 1977--1989 Fullmäktige och Rep.skap; Blandat kopior och originalprotokoll; Lucka 1973-1976.
10 1981--1990 VU protokoll, original och kopior.