Hem Arkivbildare
Saco
Arkiv
Saco
Serie
Sök

A1 - Fullmäktiges protokoll

Plats
Anmärkning
Med bilagor.
1974 övergick Fullmäktige i Kongress och representantskapsmöten.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1947--1952
2 1953--1956
3 1957--1958
4 1959
5 1960
6 1961--1965
7 1966--1968
8 1968 Endast bilagor.
9 1969--1971 Fullmäktige.
10 1970 Fullmäktige.
11 1972--1974 Fullmäktige.
12 1974--1975 Konstit. Kongress 1974 och Repr.skap 1975.
13 1976 Kongressprotokoll.
14 1976 Enbart bilagor till kongressprotokoll.
15 1977 Repr.skap.
16 1977 Repr.skap 1978, 1980-1981.
17 1979 Kongress.
18 1979 Övriga bilagor till kongressen.
19 1980--1989 Extra kongress 1980, övriga ordinarie kongresser. Ej bilagor, se Dnr 011 för resp. år.