Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

G2 - Fastighetshandlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1938 Fastigheten AB Ulrik
2 1943-1948 Fastigheten Gärdeshus nr 6, Fastigheten Stören nr 17
3 1943-1948 Fastigheten Killingen
4 1997 Fastigheten Vallgraven 64:23/28, Göteborg.
5 1998 Köpebrev och -kontrakt Fastighetsförsäljning, 1998-12-31