Hem Arkivbildare
Farmaciförbundet
Arkiv
Farmaciförbundet
Serie
Sök

L1 - Utgående tidskrift

Plats
Anmärkning
Serien inbunden. Dubletter finns för vissa årgångar.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1931-1942 Tekniska Apotekspersonalens tidskrift TAT
2 1943-1948 "
3 1949-1953 "
4 1954-1956 Från och med 1956 Apoteksteknikern
5 1957-1958 Apoteksteknikern
6 1959-1960 "
7 1961-1962 "
8 1963-1964 "
9 1965-1966 "
10 1967-1968 "
11 1969 "
12 1970 "
13 1971 "
14 1972-1973 "
15 1974 "
16 1975-1976 "
17 1977 "
18 1978-1979 "
19 1980 "
20 1981-1982 "
21 1983-1985 Apotektjänstemannen
22 1986-1987 "
23 1988-1989 "
24 1990-1991 "
25 1992-1994 Farmacifacket
26 1995-1997 Farmacifacket
27 1998-2000 Farmacifacket
28 2001-2003 Farmacifacket
29 2004-2006 Farmacifacket
30 2007-2008 Farmacifacket
31 2009 Farmacifacket
32 2010-2011 Farmacifacket, inte bunden.
33 2012-2013 Farmacifacket, inte bunden.