Hem Arkivbildare
Dahmström, Karin
Arkiv
Sök

Dahmström, Karin

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
770
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2013-05-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Dahmström, Karin

 

Arkivet innehåller handlingar från Fil.dr Karin Dahmström, född 4 december 1943, död 27 juni 2012.

Karin Dahmström jobbade mellan åren 1967 och 2008 vid Stockholms universitet. Hon var fil.dr i statistik och sparade all dokumentation
kring kurser m.m. under många av dessa år.

Tre dagar innan hon avdel kallade hon mig och sin make till sjukhuset och bad oss ombesörja så att all den dokumentation hon samlat
under sitt yrkesliv kom till ett arkiv där det kunde förvaras och användas för forskning.

Karins mest sålda bok är: Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning, (ISBN:9789144060279) vilken gavs ut i fem upplagor.
Den sista sammaställde hon under sin sjukhusvistelse 2011.

Per Dahmström, Karins make, är pensionerad docent i statistik. Han kan med säkerhet bistå med mer information kring materialet.
Han kan nås på tel: 08-36 19 43.

/Elisabeth Åsa Hole
(Tel: 0720-20 47 10)

Dahmström, Karin

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Placering 191.4.1-191.4.4

Anmärkning

Dahmström, Karin