Hem Arkivbildare
Kommunaltjänstemannakartellen KTK
Arkiv
Sök

Kommunaltjänstemannakartellen KTK

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
6
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Kongressprotokoll
A2 - Protokoll Representantskapet / Avtalsfullmäktige
A3 - Styrelseprotokoll
A4 - Presidieprotokoll
A5 - Protokoll - Förhandlingsledningar
A6 - Personalpolitiska kommittén protokoll med underlag och bilagor
A7 - Minnesanteckningar
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
B3 - Utgående skrivelser
B4 - Utgående information
B5 - Utgående cirkulär
C1 - Huvuddiarium
C2 - Register till KTK:s huvuddiarium - Alfabetiskt ordning
D1 - Ombudsförteckningar
E1 - Inkomna skrivelser
E2 - Korrespondens
F1 - Diarieförda handlingar
F2a - Handlingar rörande löneavtal
F2b - Handlingar rörande reseavtal och traktamenten
F2c - Handlingar rörande pensionsavtal och försäkringar
F3 - Handlingar rörande kommittéer och arbetsgrupper
F4 - Handlingar rörande avtalsrörelser
F5 - Handlingar rörande kurser och seminarier
F6 - Handlingar rörande miljö
F7 - Handlingar rörande konflikter
F8 - Övriga handlingar ordnade efter ämne
G1a - Huvudböcker - Dagböcker - Kontoplaner m.m.
G1f - Skatt
G1g - Lönekort m.m.
K1 - Bilder
K2 - Videokassetter
L1 - PTK-Rapport
L2 - Trycksaker
L3 - Tryckta avtal
L4 - Pressklipp
Ö1 - Enskilda samlingar - Lars-Inge Thorsson samling
Ö2 - Enskilda samlingar - Judith Rosengren Judith samling
Ö3 - Enskilda samlingar - Benne Lantz samling
Ö4 - Enskilda samlingar - Anders Lindgren samling

Kommunaltjänstemannakartellen KTK

 
KOMMUNALTJÄNSTEMANNAKARTELLEN/KTK.


Kommunaltjänstemannakartellen KTK

Handlingarnas tid
1975--1991
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommunaltjänstemannakartellen KTK