Hem Arkivbildare
Stockholmspolisens Vasaloppsklubb
Arkiv
Sök

Stockholmspolisens Vasaloppsklubb

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
765
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2013-02-28
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor och underlag
B1 - Stadgar
D1 - Förteckningar rörande medlemmar
D1a - Medlemsförteckningar
D1b - Resultatregister
F1 - Handlingar rörande föreningens verksamhet

Stockholmspolisens Vasaloppsklubb

 

Historik

Stockholmspolisens Vasaloppsklubb bildades 1968 för de poliser som åkt Vasaloppet och som var intresserade av att under kamratliga former träffas och återuppliva minnen från skidturerna mellan Sälen och Mora. Enligt den reversal som medföljde leveransen till TAM-Arkiv har föreningen upphört, möjligen år 2000.


Arkivbeskrivning

Stockholmspolisens Vasaloppsklubbs arkiv levererades till TAM-Arkiv i juni 2012 från Polismyndigheten i Stockholms län. Arkivet bestod då av en kortregisterlåda, en pärm med främst protokoll och fyra pärmar märkta verifikationer eller räkenskaper.

Arkivet är inte särskilt omfattande och dessutom är det ofullständigt, något som syns i protokollserien som till viss del består av endast dagordningar. Eftersom materialet är så tunt kom verifikationerna, som vanligtvis gallras, att bevarats här för att visa på den verksamhet föreningen bedrivit. Verifikationerna, alltså de sista fyra pärmarna, utgör en serie med handlingar rörande föreningens verksamhet. Häri fanns dock inte enbart verifikationer och räkenskapshandlingar, även om de utgör majoriteten av handlingarna, utan även vissa andra handlingar såsom medlemsförteckningar, deltagarlistor och dagordningar återfanns i pärmarna och som därför ingår i denna serie.

Marie Ulmhed, 2013-03-21

Stockholmspolisens Vasaloppsklubb

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Stockholmspolisens Vasaloppsklubb