Hem Arkivbildare
Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän
Arkiv
Sök

Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän

 

KAMRATERNA, FÖRENINGEN FÖR STOCKHOLMS POLISMÄN 449

Kamraterna var en av fyra så kallade kategoriföreningar inom Polisen i Stockholm från 1903 till och med 1994. Majoriteten av medlemmarna bestod av konstaplar, senare polisassistenter. De andra hade ordningsbefäl, kriminalpoliser eller kommissarier som medlemmar.


1901 bildas polisens första fackförening Kamraterna i Göteborg

1903 bildades Stockholmspolisens första fackförening Kamraterna och en dryg månad senare Svenska Polisförbundet. Kamraternas ordförande, konstapel N O Dahlin, blir förbundets förste ordförande.  

1922 drivs Kamraterna drivs ut ur Svenska polisförbundet efter en konflikt

1928 hade föreningen Kamraterna funnit ekonomiska möjligheter att skaffa en egen lokal. Den första låg i huset Bergsgatan 36. I mitten av 1930-talet flyttade man till Bergsgatan 23, 1 tr, där polisfacket i Stockholms län än i denna dag har sin expedition.


1941 är Stockholmspoliserna tillbaka i Svenska polisförbundet då flera huvudorganisationer slog samman

1954/1955 lämnar Kamraterna åter Svenska polisförbundet då det splittras.Kamraterna går samman med Göteborgs Kamtraterna i Riksförbundet Sveriges polismän, RSP

1960 organiseras Stockholms stads trafikvakter i Kamraterna. 

1961 Alla poliser i Stockholm blir åter organiserade i Svenska polisförbundet.


Polispersonalens i Stockholm vilo- och rekreaktionsfond (se F4 och G2) bildades vid 1920-talets början sedan ett lotteri hade anordnats för att skaffa medel till ett semesterhem för poliser. Planerna fullföljdes inte utan medlen avsattes istället till en fond under Ö.Ä:s överinseende och förvaltad av föreningen Kamraterna. Huvuddelen av avkastningen delades ut till medlemmar av kåren som var i behov av vila och avkoppling. 1954 gjordes nytt försök att förvärva ett semesterhem och inköp av Lilla Valön som fritidsområde föreslogs av styrelsen.

Nuvarande (2021) förbundsordförande: Daniel FunsethArkivet kompletterades med nya volymer och serier 2021.

Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän

Handlingarnas tid
1903--1980
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kamraterna, Förening för Stockholms Polismän