Hem Arkivbildare
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
Arkiv
Sök

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
754
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2012-10-25
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

 
SULF

Sveriges universitetslärare och forskare (före 2017 Sveriges universitetslärarförbund), SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Förbundet bildades 1984 genom en sammanslagning av Sveriges universitets- och högskoleanställdas förbund (SUHAF) och Universitetslärarförbundet (ULF). En fusion kunde ge utrymme för rationaliseringsvinster - främst på kanslisidan. En annan anledning att gå samman var möjligheten att uppträda enat och kraftfullt i förhandlingar, där de två förbunden hade en grundläggande värdegemenskap i alla betydande frågor.
Under hösten 1984 tillsattes en gemensam interimsstyrelse för att förbereda förbundsfusionen. Under en tid hade verksamheten därför karaktären av övergångsskede. SULF bestod under denna period – med avvikelse från stadgan – av två sektioner, SUHAF och ULF. Det nya förbundet trädde sedan i kraft den 1 januari 1985.
SULF arbetar för universitetslärarnas fackliga och professionella intressen både lokalt på lärosätena och centralt gentemot departement, ämbetsverk, media med flera. SULF förhandlar centralt och lokalt i frågor som rör anställning, lön, pension, förhandlingar och trygghet.
Det högsta beslutande organet är kongressen, som har 100 ombud och sammanträder vart tredje år. Då väljs bland annat förbundets styrelse, som har 15 ledamöter och 5 suppleanter. Förhandlingsdelegationen utses av förbundsstyrelsen och har till uppgift att ta fram förslag till förbundets yrkanden i samband med avtalsrörelserna.
SULF:s första utbildningspolitiska program 1986 fick namnet ”SULF om högre utbildning och forskning”. Där angav förbundet färdriktningen för den framtida högskolan.
Organisationen har alltid haft både en både facklig och professionell inriktning och hävdat att dessa två frågor har ett samband. Förhandlingar om löner och andra anställningsvillkor har självklart varit en central uppgift för SULF. Betydande förändringar har också genomförts under förbundets historia. Förhandlingssystemet har gått från att vara centraliserat till att bli decentraliserat. Inställningen bland SULF:s medlemmar till en fri och individuell lönesättning var på sina håll tveksam när systemet först introducerades.
SULF har gjort stora insatser för att förbättra karriärsystemet och göra belöningssystemet tydligare och bättre. SULF fortsatte i samma anda som tidigare SUHAF och ULF att verka för doktorandtjänster. SUHAF var doktorandernas organisation inom SACO, eftersom detta förbund huvudsakligen rekryterade doktorander. Kravet på att dessa ska vara den normala finansieringsformen för forskarutbildning har tillhört förbundets mest centrala frågor. Redan år 1986 publicerade SULF sitt program: ”SULF om högre utbildning och forskning”.

Andra arkivbildare med anknytning till SULF
Historielärarnas Förening, arkivnr 757.

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
7.5 Hyllmeter
Placering 191.2.6-192.3.4

Anmärkning

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF