Hem Arkivbildare
Saco-föreningen vid Totalförsvarets Forskningsinstitut
Arkiv
Sök

Saco-föreningen vid Totalförsvarets Forskningsinstitut

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
753
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2012-10-10
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor och underlag
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
D1 - Medlemsförteckningar
F1 - Handlingar rörande förhandlingar
Ö1 - Handlingar från FOA Akademikerförening
Ö2 - Handlingar från FOA Samarbetsråd
Ö3 - Handlingar från Ingenjörsföreningen vid FA/FOI

Saco-föreningen vid Totalförsvarets Forskningsinstitut

 

Historik

Saco-föreningen vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bildades 2001 genom sammanslagningen av FOA (Försvarets forskningsanstalt) Akademikerförening och Sacoföreningen

vid Flygtekniska försöksanstalten (FFA). Bakgrunden till sammanslagningen ligger i att en ny försvarsmyndighet, Totalförsvarets forskningsinstitut, bildades 2001 genom

sammanslagningen av Försvarets forskningsanstalt och Flygtekniska försöksanstalten.

Saco-föreningens syfte är att fungera som en gemensam lokalavdelning för de anställda vid FOI som tillhör centralorganisationen Saco och huvudverksamheten har, att döma av arkivet, varit förhandlingar å medlemmarnas vägnar.

Arkivbeskrivning

Arkivet levererades till TAM-Arkiv 2010 från en styrelsemedlem i Saco-föreningen vid FOI. I arkivet finns handlingar från Saco-föreningen vid FOI liksom från dess interimstyrelse som

konstituerades i december 2000. Större delen av detta material består av handlingar som rör förhandlingar. Protokoll, stadgar med mera finns enbart från 2000-2001.

Dessutom finns i arkivet handlingar från Saco-föreningens ena föregångare, FOA Akademikerförening, som ordnats i en egen serie liksom FOA Samarbetsråd där

Akademikerföreningen fanns representerad.

Tillsammans med handlingarna från Saco-föreningen och dess föregångare levererades även handlingar från Ingenjörsföreningen vid Flygtekniska försöksanstalten (IFFA), som med den nya försvarsmyndigheten 2001 bytte namn till Ingenjörsföreningen vid Totalförsvarets forskningsinstitut (IFFOI). Denna förening har ägnat sig åt fackligt arbete av samma typ som Saco-föreningen, som den verkade vid sidan av och samarbetade med.

Marie Ulmhed, 2013-04-02

Saco-föreningen vid Totalförsvarets Forskningsinstitut

Handlingarnas tid
1988--2006
Huvudsaklig tid
1992--2006
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.5 Hyllmeter
Placering 195:10:5

Anmärkning

Saco-föreningen vid Totalförsvarets Forskningsinstitut