Hem Arkivbildare
Ingenjörsförbundet
Arkiv
Sök

Ingenjörsförbundet

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
735
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2012-01-26
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Representantskapets protokoll
A3 - Styrelsens möteshandlingar
A3a - Styrelseprotokoll
A3b - Bilagor till styrelseprotokoll
A4 - Utskottens och nämndernas protokoll
A4a - VU-protokoll
A4b - AU-protokoll
A4c - Övriga protokoll
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
B3 - TLI Meddelande
B4 - Tidskrift
B5 - INGFO, nyhetsbrev
D1 - Matrikel
E1 - Adress
E2 - Ansökningshandlingar för bidrag
E2a - Ansökan för sektionsbidrag
E2b - Ansökan för övriga bidrag
F1 - Handlingar rörande lednings- och kanslifrågor
F1a - Handlingar rörande kongressplanering
F1b - Handlingar rörande övriga lednings- och kanslifrågor
F2 - Handlingar rörande utbildning
F2a - Handlingar rörande studiebesök
F2b - Handlingar rörande facklig utbildning
F3 - Handlingar rörande kommunikation
F3a - Handlingar rörande kommunikation och medlemsrekrytering
F3b - Handlingar rörande tidskriftsutgivning
F4 - Handlingar rörande förhandlingar
F4a - Handlingar rörande enskilda medlemsärenden
F4b - Lönestatistik
F5 - Handlingar rörande Förvaltningsaktiebolaget TLI
F5a - Protokoll från bolagsstämma och styrelsemöte
F5b - Övriga handlingar rörande Förvaltningsaktiebolaget TLI
F6 - Handlingar rörande M.S. samt Stockholms lokalavdelning
F6a - Protokoll samt handlingar rörande ledningsfrågor
F6b - Matrikel samt medlemsregister
F6c - Pressklipp
F6d - Exponenten
K1 - Fotografier
Ö1 - Pressklipp

Ingenjörsförbundet

 

1941-2006

Ingenjörsförbundet startade sin verksamhet som TLI, Tekniska läroverkens ingenjörsförbund. Ursprunget till TLI var de kamratföreningar som - ofta genom kollektiv anslutning av en årskull i taget - samlade ingenjörer som utexaminerats från det tekniska läroverk eller tekniska gymnasium som föreningen varit ansluten till. I slutet av 1930-talet började sedan en diskussion om att bilda ett nytt nationellt kamrat- och yrkesförbund för läroverksingenjörer. Förebilder existerade i övriga nordiska länder där ingenjörer och tekniker redan hade hunnit sammansluta sig i riksorganisationer. År 1939 togs ett avgörande initiativ av Tekniska Förbundet i Norrköping som var beredd att arbeta aktivt för att skapa ett förbund för läroverksingenjörer. Men ett problem blev det andra världskrigets utbrott. Detta försenade förbundets grundande. Men den 4:e januari 1941 sammankallade norrköpingsföreningen via sin ordförande representanter för de tekniska läroverken i Sverige till ett möte. På detta möte – som hölls i Kungliga Skolöverstyrelsens föreläsningssal på Hantverkargatan 29 i Stockholm – samlades representanter för många organisationer för Läroverksingenjörer. På detta möte bildades TLI.


Redan i förbundets initialskede uppkom idéer om ett internationellt samarbete. En sådan nordisk samorganisation grundades så tidigt som 1941 - samma år som TLI bildades. Men möjligheterna till kontakter mellan de nordiska ingenjörsorganisationerna var starkt begränsade under det andra världskriget. Trots detta kunde kollegorna i Finland och Danmark hålla brevkontakt. Med läroverksingenjörerna i Norge - däremot - var förbindelsen helt bruten. När kriget upphörde år 1945 blev förutsättningarna helt annorlunda. Redan efter några månaders livlig korrespondens kunde de nordiska organisationerna för första gången samlas under mer normala förhållanden.


Förbundets högsta beslutande organ var representantskapsmöte (först varje år, vart annat år efter 1960) till 1989 då kongress vart tredje år ersatte det. Förbundsverksamhet utövades av en förbundsstyrelse, ett antal utskott, varav ett är verkställande och ett är avtalsråd, samt av medlemskadern, uppdelad på distriktsavdelningar.
TLI var ursprungligen en ren intresseorganisation. Men tanken på att ombilda den till en facklig organisation hade diskuterats vid olika tillfällen sedan början av 1950-talet. År 1961 ville ett representantskapsmöte i Norrköping förbereda organisationens ombildande. Slutligen – vid extrarepresentantskapsmötet 1966 – beslutades att förbundet ska vara en facklig organisation från 1 januari 1967. År 1967 tog SACO in Ingenjörsförbundet som medlem. Genom att SACO sa ja till TLI låg vägen öppen för utökat samarbete med civilingenjörerna och en integrering av TLI:s och CF:s arbete för Sveriges Ingenjörskår. TLI bytte namn till Ingenjörsförbundet TLI år 1969.


År 1989 bytte Ingenjörsförbundet TLI namn till Ingenjörsförbundet. Utbildningssystemet ändrades efter hand. De tekniska läroverken – som varit en bra rekryteringskälla för Ingenjörsförbundet – avskaffades och ersattes med ingenjörsutbildningar om 80 poäng och 120 poäng på högskolorna. Förändringen minskade klyftan till CF:s medlemmar. År 2003 träffades Ingenjörsförbundets ordförande Lars Berkesten och Civilingenjörsförbundets nye ordförande Ulf Bengtsson. Då beslöts att de två förbunden skulle fusioneras. Ingenjörsförbundet flyttade in i Ingenjörshuset år 2004. På fullmäktigemötet 21-23 november 2005 fattade Civilingenjörsförbundet beslut om en sammanslagning. Ingenjörsförbundet fattade beslut i samma anda på sin kongress 3-4 december. Den 1:a januari 2007 skedde ett formellt samgående. Samtliga medlemmar i ingenjörsförbundet och CF fördes då över till det nybildade fackförbundet Sveriges Ingenjörer.


Litteratur:


I Ingenjörernas tjänst. Ingenjörsförbundet 1941-1991. Ivan Bratt.


Slutet på en facklig historia. Tomas Lundenmark. 2007.

TAM-Arkiv 2011

Om arkivet:

Handlingar från tidigaste ålder rörande bildandet av organisationen i A3a:1 och A3a:2.

Ang. NIS (Nordiska ingenjörssamfundet) skapades inte en egen serie, då TLI och NIS utvecklades samtidigt i början. Angående NIS hänvisas främst till styrelseprotokoll, tidskrift och fotografier. NIS:s fotografier är också i K-serien.

Ang. M.S. se serierna under F6.

Förvaltningsaktiebolaget TLI bildades 1951. Handlingar huvudsakligen i F5a och F5b.

TLI hade en omfattande kursverksamhet för ingenjörerna, som behövde särskilda kursadministratörer från 1959 (hänvisas till A- och B-serierna, bl.a. A4c).

År 1999 startades Ingenjörsförbundets medicintekniska utskott (IMU), knutet till förbundsstyrelsen (endast få dokument kvar, i F1b. Hänvisas till A-serierna i övrigt).

Ingenjörsförbundet

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
5.0 Hyllmeter
Placering 186.5.1-7

Anmärkning
Om arkivet:
Handlingar från tidigaste ålder rörande bildandet av organisationen i A3a:1 och A3a:2.
Ang. NIS (Nordiska ingenjörssamfundet) skapades inte en egen serie, då TLI och NIS utvecklades samtidigt i början. Angående NIS hänvisas främst till styrelseprotokoll, tidskrift och fotografier. NIS:s fotografier är också i K-serien.
Ang. M.S. se serierna under F6.
Förvaltningsaktiebolaget TLI bildades 1951. Handlingar huvudsakligen i F5a och F5b.
TLI hade en omfattande kursverksamhet för ingenjörerna, som behövde särskilda kursadministratörer från 1959 (hänvisas till A- och B-serierna, bl.a. A4c).
År 1999 startades Ingenjörsförbundets medicintekniska utskott (IMU), knutet till förbundsstyrelsen (endast få dokument kvar, i F1b. Hänvisas till A-serierna i övrigt).

Ingenjörsförbundet