Hem Arkivbildare
Statstjänstemännens riksförbund (SR)
Arkiv
Sök

Statstjänstemännens riksförbunds arkiv (SR)

 

Statstjänstemännens Riksförbund

Inledning

Statstjänstemännens Riksförbund (SR) bildades 1917. Organisationens namn som då var Sveriges Statstjänstemannanämnd bibehölls till 1946. I samband med namnbytet till SR ägde en viss omorganisering rum. Samtidigt och åren närmast därefter utökades medlemsantalet genom att ett stort antal förbund anslöts.

SR som var Sveriges äldsta och samtidigt minsta huvudorganisation för statstjänstemän tillkämpade sig etappvis regelmässig förhandlingsrätt. 1 jan 1975 gick SR samman med Sveriges Akademikers Centralorganisation till Centralorganaisationen SACO/SR.

Fram till 1946 bands alla handlingar som ansågs värda att bevara in. I serie A I, Protokoll och handlingar finns alltså under perioden 1917-1946 protokoll, koncept, inkomna handlingar, fotografier m.m. I Dossiéserien t.o.m. 1958 (F I) finns dock ett fåtal handlingar från tiden strax före 1946.

Dossiéerna har delats på två serier eftersom ämnes- beteckningarna ändrades 1959. Kronologin i serie F I har ej upprätthållits eftersom handlingarna var ämnesvis ordnade. Detsamma gäller serie F VI.

Tidskriften "Från Svensk Statsförvaltning" 1907-1929 har förts till arkivet trots att SR bildades först 1917. Ansvarig utgivare var Niklas A. Lindhult, kanslisekreterare i Sveriges Statstjänstemannanämnd. Tidskriften finns omnämnd i ett protokoll 1917 såsom Statstjänstemannanämndens organ.

Arkivet omfattar perioden 1917-1975. Fotografier och flertalet originalöverenskommelser 1968-1975 har ej förtecknats. De förvaras hos Centralorganisationen SACO/SR.

Arkivet skall överföras till Riksarkivet under 1978 samtidigt med SACO:s arkiv 1947-1968 och Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisations arkiv 1943-1947.

Stockholm 1 juli 1978

Gunilla Lyngfelt

Statstjänstemännens riksförbunds arkiv (SR)

Handlingarnas tid
1917--1975
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
18.5 Hyllmeter
Arkivansvarig eac_ead_export
Sökmedel Arkivförteckning (godkänd), F band, 1978, Se förteckning SACO/SYACO. I Arninge egen förteckning för SR.

Anmärkning

Statstjänstemännens riksförbunds arkiv (SR)