Hem Arkivbildare
Sveriges yngre akademikers centralorganisation (SYACO)
Arkiv
Sök

Sveriges yngre akademikers centralorganisations arkiv (SYACO)

 

Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisation (SYACO)

Inledning

Under början av 1940-talet ökade akademikernas intresse för fackliga problem. Flera fackligt betonade föreningar för yngre akademiker uppstod. 15 feb 1943 sammanträdde representanter för 13 sådana för att dryfta frågan om bildandet av en samarbetsorganisation. Frågan utreddes vidare och resulterade i att Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisation, SYACO, bildades 26 nov 1943.

SYACO som skulle verka för förbättring av akademikernas villkor föreslog bl.a. inrättandet av ett prognos- institut för intellektuell arbetskraft och en utredning av akademikernas sociala förhållanden. Dessutom verkade SYACO som remissinstans.

Redan på ett tidigt stadium fördes diskussioner om bildandet av en akademikerorganisation som skulle omfatta såväl äldre som yngre akademiker. Efter utredning under våren 1947 ombildades SYACO till Sveriges Akademikers Centralorganisation. SACO konstituerades 10 okt 1947.

Den bästa bilden av SYACO:s fyraåriga verksamhet ger protokollen.

Ovanstående uppgifter har bl.a. hämtats ur SACO:s årsbok 1950 som ger en god överblick över SYACO:s uppbyggnad och verksamhet.

Arkivet skall överföras till Riksarkivet under 1978 samtidigt med SACO:s arkiv 1947-1968 och Statstjänstemännens Riksförbunds (SR) arkiv 1917-1975.

Stockholm 1 juli 1978

Gunilla Lyngfelt

Sveriges yngre akademikers centralorganisations arkiv (SYACO)

Handlingarnas tid
1943--1951
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.5 Hyllmeter
Arkivansvarig eac_ead_export
Sökmedel Arkivförteckning (godkänd), F band

Anmärkning

Sveriges yngre akademikers centralorganisations arkiv (SYACO)