Hem Arkivbildare
Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi
Arkiv
Sök

Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, huvud- och halskirugi

 
Sammanslutningar vars material ingår i arkivet:
Oto-laryngologiska Sällskapet i Stockholm 1905-1906. Svensk Otolaryngologisk förening 1907-1993.
Den senare utgjorde samtidigt Svenska Läkaresällskapets sektion för otiatri,
rhinologi och larygoiogi 1907-1932 och Svenska Läkaresällskapets sektion
för Otologi, rhinologi och laryngologi 1932-1993. Svenska
Otolaryngologförbundet 1929-1993. Förbundet var samtidigt sektion,
senare specialistförening och slutligen specialitetsförening i
Sveriges läkarförbund.

Genom en sammanslagning av tidigare förening och förbund bildades år 1993 Svensk förening
för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi som samtidigt blev
Svenska Läkaresällskapets sektion för Oto-rhino-laryngologi,
Huvud- och Halskirugi samt specialitetsförening i Sveriges läkarföbund.

Princip för genomförd gallring:
I arkivet finns huvudsakligen: Stadgar, Kallelser till möten, Närvarolistor,
Protokoll från föreningsmöten, Protokoll från styrelsemöten,
Interna utredningar som ej arkiveras på annat ställe, För
verksamheten väsentliga brev, Handlingar från Kommittén för Kvalitet i
vården, etik och prioriteringar, Handlingar från
Specialistutbildningrådet, Handlingar
från Specialistexamen
Boken Svensk öron-, näs-och halssjukvård 1907-2007 samt
Personbeskrivningar.

Framtida komplettering av arkiv: Möjlighet att
komplettera arkivet finns. Ett lämpligt intervall är fem år. Det
åligger styrelsen för Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud-och
Halskirurgi att svara för komplettering. Den framtida arkiveringen av
tillkommande
material bör förberedas genom att styrelsen konsekvent sparar ett exemplar
av varje aktuell handling i papperform samlat i pärmar eller kartonger.
För dagen är det inte aktuellt att förbereda en framtida
arkivering enbart i digital form.

Arkivets omfattning: Två
kartonger samt 18 Arkivboxar av typ Svenskt Arkiv. I dessa är olika årgångar
eller ämnesområden buntade i enskilda fascicelomslag. I samband med
gallring och förpackning har allt plastmaterial samt gem staples avlägsnats.

Överst
i varje Kartong eller Arkivbox ligger en förteckning över vad som finns
i just den förpackningen. I Kartong 1 och Arkivbox 3 ligger
dessutom en fullständig kopia av Ramberättelsen och
Beskrivningen av arkivets innehåll.
Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, huvud- och halskirugi

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Placering 

Anmärkning

Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, huvud- och halskirugi