Hem Arkivbildare
Sveriges sjuksköterskor inom området smärta
Arkiv
Sök

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta

 

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta, SSOS

Den 22 november 1991 bildade några engagerade och smärtintresserade sjuksköterskor en förening med namnet Riksföreningen mot Smärta.

Föreningen godkändes som riksförening under vårdförbundet SHSTF den 2 september 1992. Efter bodelningen mellan Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening (SSF) godkändes riksföreningen som sektion inom SSF september 2000.

Den 12 mars 2009 beslutade årsmötet att byta föreningens namn till Sveriges sjuksköterskor inom området smärta med förkortningen SSOS.

Trots olika namn och organisationstillhörigheter under åren är föreningens mål att vara en mötesplats för sjuksköterskor som är intresserade av smärta, behandling av smärta och omvårdnad. Genom utbildning, kunskapsspridning och erfarenhtesutbyte vill föreningen verka för ett gott omhändertagande av människor med smärta.

Hämtat från SSOS:s hemsida 2015-09-04/KS

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta