Hem Arkivbildare
Svenska Teknologföreningen
Arkiv
Sök

Svenska Teknologföreningen

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
719
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2010-03-09
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Förenings- och styrelseprotokoll
B1 - Svenska Teknologföreningens handlingar
B1a - Meddelanden från Svenska Teknologföreningen
B1b - Verksamhetsberättelser och ekonomisk förvaltning
B1c - Handböcker, SEN-normer
B1d - Handböcker, ej SEN-normer
B1e - Skrifter, serie
B1f - Skrifter, övriga
B1g - Mötesprogram
B1h - Blanketter
B2 - Remissyttranden
D1 - Matriklar
D2 - Registratur
E1 - Korrespondens
E2 - Tidningar
E2a - Blandaren
E2aa - Blandaren
E2ab - Arbetsmaterial
E2b - RASP
F1 - Handlingar rörande omorganisation och stadgar
F2 - Handlingar rörande organisationer inom STF
F2a - Avdelningarnas protokollskopior
F2b - Lantmäteri
F2c - Arkitekter
F2d - Fysiker
F2e - Medicinsk teknik och fysik
F2f - Automobilskommittéen
F2g - Kemi- och bergsvetenskap
F2h - Kemiteknik
F2i - Miljövård
F2j - Industriell elteknik
F2k - Överljudsflyg
F2l - Underhållsteknik
F2m - Industriell ekonomi och design
F2n - Grafisk teknik
F2o - Kärnteknik
F2p - PLAN
F2q - Nätplan
F2r - Operationsanalys
F2s - ScanVAVE
F2t - Systemteknik
F2u - Teknisk utbildning
F3 - Handlingar rörande organisationer anslutna till STF
F3a - Elektroingenjörer
F3b - Mekaniker
F3c - Väg- och vattenbyggare
F3d - SIFEO
F3e - Skeppsbyggare och flygtekniker
F4 - Handlingar rörande organisationer anknutna till STF
F5 - Handlingar rörande organisationer i samarbete med STF
F5a - CF
F6 - Handlingar rörande nationellt, internationellt och nordiskt samarbete
F7 - Handlingar rörande internationell samverkan
F7a - EUSEC
F7b - FEANI
F7c - WFEO
F7d - SIP
F8 - Handlingar rörande Tekniska föreningar
F9 - Handlingar rörande historia
F10 - Handlingar rörande musiknoter

Svenska Teknologföreningen

 

Svenska Teknologiska Föreningen startade som en studentförening 1861 på dåvarande Tekniska Institutet i Stockholm. Studentföreningen fick en bredare grund genom att utexaminerade elever och ingenjörer kunde inväljas. De senare bildade en separat sektion med den tekniska utvecklingen i samhället kom att spela en allt större roll i föreningen. Elevsektionerna som bestod av nya studenter och äldre studenter gav ut spextidningen Blandaren och drev en seriös sångförening. Ingenjörssektionen omorganisrades med utvidgad valbarhet och flera fackorganisationer tillkom. En tidigare bildad ingenjörsförening sammanslogs med STF 1890. Med omorganisationerna blev STF den ledande ingenjörs- och arkitektsammanslutningen i Sverige. En förlagsverksamhet med utgivande av handböcker, normer och organet Teknisk Tidskrift verkade för industrialiseringen i landet. Föreningen kom från och med 1890-talet att fungera som remissinstans i tekniska frågor rörande lagförslag och officiella betänkanden. Genom STF:s verkan tillkom också flera statliga verk, t ex Standardiseringsinstitutet. 1909 upplöstes elevsektion som hade utgjorts av elever vid numer Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Svenska Teknologföreningen

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Förteckningen är ordnad enligt STF:s organisation 1961. Beskriven i Matrikel 1961. Se volum D1: 2.

Svenska Teknologföreningen