Hem Arkivbildare
Stockholmskretsen av Hushållslärarnas Riksförening
Arkiv
Sök

Stockholmskretsen av Hushållslärarnas Riksförening

 
STOCKHOLMSKRETSEN AV HUSHÅLLSLÄRARNAS RIKSFÖRENING, 420


Redan 1902 sammanslöt sig skolkökslärarinnorna vid Stockholms folkskolor till en förening med syftet att arbeta för önskvärda reformer beträffande ämnets inpassning och ställning i folkskolan, samt att befodra lärarinnornas ställning i såväl ekonomiskt som rättsligt hänseénde. Vid ett möte i Stockholm 8, 9 och 10 januari 1906 konstituerades Svenska skolkökslärarinnornas förening (SSLF), 14 februari samma år fattades också beslutet om att Stockholms lokalavdelning av Svenska skolkökslärarinnornas förening skulle bildas.
Som dess första ordförande valdes Ingeborg Wallin (1906-1936), som sedan följdes av Tilda Hansson (1936-1940), Ebba Virgin (1940-1946), Ruth Ager (1946-1949), Astrid Nielsen och Elsa Haglund (1949-1950) samt Margareta Brumér (1950-?). 1963 bytte SSLF namn till Hushållslärarnas Riksförening (HLR). Då Svenska Facklärarförbundet (SFL), inom vilket SSLF varit en medlemsorganisation sedan 1949, gick samman med Sveriges Lärarförbund 1990 upphörde HLR.

Litteratur:
Svenska Skolkökslärarinnornas Förening 1906-1956. Jubileumsskrift. P.A Nordstedt & söner. Stockholm. 1956.
Lirén, Gösta. 1986. Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv. En kamp för jämlika vilkor. Del I. Svenska facklärarförbundet.
Lirén, Gösta. 1989. Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv. En kamp för jämlika vilkor 1950-1975. Del II. Svenska facklärarförbundet.

Stockholmskretsen av Hushållslärarnas Riksförening

Handlingarnas tid
1906--1990
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Stockholmskretsen av Hushållslärarnas Riksförening