Hem Arkivbildare
Tjänstemannaförbundet HTF, Stockholmsavdelningen
Arkiv
Sök

Tjänstemannaförbundet HTF, Stockholmsavdelningen

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
739
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2009-02-04
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Representantskapet (ARS) - protokoll med bilagor
A1b - Representantskap (ARS) - handlingar
A1c - Representantskapet (ARS) - Ljudband från sammanträden
A2a - Avdelningsstyrelsen (AS) - protokoll
A2b - Avdelningsstyrelsen (AS) - Bilagor
A3aa - Styrelsens arbetsutskott (AU) - protokoll
A3ab - Styrelsens beredningsutskott (BU) - protokoll
A3ac - Styrelsens verkställande utskott (VU) - protokoll
A3ba - Studiekommittén - minnesanteckningar
A3bb - Studiekommittén - handlingar
A3c - Valberedningen - protokoll
A3d - Stadgar (Stadgekommittén)
A3e - Ungdomskommittén - Protokoll och övriga handlingar
A3fa - Avdelningskonferenser
A3fb - Interna konferenser
A3g - Samordningsgruppen - protokoll
A4aa - Verksamhetsfrågor -Verksamhetsberättelse -Tryck
A4ab - Verksamhetsfrågor - Verksamhetsplanering
A4ac - Verksamhetsfrågor- Verksamhetsplan och budget
A4b - Revision och revisionsberättelse
A4c - HTF:s program och stadgar
B1a - Korrespondens - Utgående skrivelser - Röda kopior
B1b - Korrespondens - Utgående skrivelser - Gula kopior
D1 - Postböcker
E1a - Stockholmsavdelningens jubileér
E1b - RK 03 internt
E1c - Äldre material
E1da - Personal - Allmänt
E1db - Personal - Månadsrapporter
E2a - HTF - Kongress
E2b - HTF - Representantskapet (FRS)
E2c - HTF - Avtalsrådet (AVR)
E2d - HTF - Förbundsstyrelsen (FS)
E2e - HTF - Styrelseberedningen (SB)
E2f - HTF - allmänt
E3 - HEAK
F1a - Andra tjänstemannaorganisationer - TCO
F1b - Andra tjänstemannaorganisationer - PTK
F1c - Andra tjänstemannaorganisationer - TBV
F1d - Andra tjänstemannaorganisationer - Svenska Kontoristförbundet
F1e - Andra tjänstemannaorganisationer - Svenska Affärsmedhjälpareförbundet
F2a - Internationella frågor - allmänt
F2b - Internationella frågor - Internationella gruppen
F3 - Gränsöverenskommelser
F4 - Jämställdhetsfrågor
F5a - HTF- Klubbar - Allmänt
F5b - HTF- Klubbar
F5ca - HTF-Klubbar- Klubbs eget arkivbestånd - TCO- Förbundens Funktionärsklubb
F5cb - HTF-Klubbar-Klubbs eget arkivbestånd-TCO-Organisationernas Personalklubb (TOP)
F5cc - HTF-Klubbar-Klubbs eget arkivbestånd-Hotell och Restauranghälsan
F5cd - HTF-Klubbar-Klubbs eget arkivbestånd-Skådebanegruppen
F5ce - HTF-Klubbar-Klubbs eget arkivbestånd-Linjeflyg
F5cf - HTF-Klubbar-Klubbs eget arkivbestånd-SAS-SCCA
F5cg - HTF-Klubbar-Klubbs eget arkivbestånd-SAS-SAS Tjänstemannaförening
F5ch - HTF-Klubbar-Klubbs eget arkivbestånd-Tandsköterskor
F5ci - HTF-Klubbar-Klubbs eget arkivbestånd-Sveriges Sekreterares Intresseorganisation
F5cj - HTF- Klubbar-Klubbs eget arkivbestånd-HTF-Klubben vid LTs förlag
F6a - Förhandlingar - Allmän dossiéserie
F6b - Förhandlingar - Avtalsrörelsen
F6c - Förhandlingar - Branschkommittéer
F6d - Förhandlingar - Konflikter
F7a - Regionala Skyddsronder (RSO), - Företag
F7b - Regionala Skyddsronder (RSO), - AK/RK 03
F8 - Representation
F9 - Arbetsförmedlingsfrågor
F10 - Arkivfrågor
F11 - Ortsektioner
F12 - Medlemmar
F13a - Utbildning - Utbildningsfrågor
F13b - Utbildning - Kursoriginal
F13c - Utbildning - Konferenser
F13d - Utbildning - Kurser
F13e - Utbildning - Studiecirklar
F13f - Utbildning - Studiestatistik
F13g - Utbildning - Kurs- och konferenslokaler
F13h - Utbildning - Blindskrift - Ljudband
F14a - Information - Aktuell information från Stockholmsavdelningen - tryck
F14b - Information - Allmänt
F15a - Rekrytering - allmän
F15b - Rekrytering - riktad
F16 - Fastigheter
F17 - Remisser/yttranden
F18 - Förhandlingsverksamhet - diarieförda handlingar
G1a - Räkenskaper - Ekonomiska rapporter
G1b - Räkenskaper - Huvudbok
G1c - Räkenskaper - Dagbok
G1d - Räkenskaper - Kassabok
H1a - Statistik - Befattningsbeskrivningar
H1b - Statistik - Medlemsstatistik
H1c - Statistik - Löneutredningar och lönestatistik
L1a - Tryck - Eget material
L1b - Tryck - Eget material och smärre tryck
L2 - Tryck - HTF - Tidning
Z1a - Bildmaterial - Fotografier
Z1b - Bildmaterial - Filmer
Z1c - Bildmaterial - Bildklischéer
Z1d - Bildmaterial - Diabilder
Z1e - Bildmaterial - Videofilmer
Z2a - Ljudupptagningar - Tonband
Ö1 - Föremål

Tjänstemannaförbundet HTF, Stockholmsavdelningen

 
Historik för
Handelstjänstemannaförbundet HTF, Stockholms-avdelningen.

Om inte annat anges är serien i kartong.

Tjänstemannaförbundet HTF, Stockholmsavdelningen

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Tjänstemannaförbundet HTF, Stockholmsavdelningen