Hem Arkivbildare
Hushållslärarnas Riksförening, HLR
Arkiv
Sök

Hushållslärarnas Riksförening, HLR

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
91
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Allmänna möten
A2 - Ombudsmöten/ordförandekonferenser med bilagor
A3 - Ordförandekonferenser och protokoll från övriga konferenser av policykaraktär
A4 - Styrelseprotokoll med bilagor
A5 - Arbetsutskottets protokoll med bilagor
A6 - De Yngres råd, protokoll och handlingar
A7 - Valberedningens protokoll med bilagor
A8 - Övriga protokoll med handlingar
B1 - Remisser
B2 - Information och skrivelser
B3 - Års- och revisionsberättelser
B4 - Stadgar
D1 - Medlems- och förtroendemannaförteckningar
E1 - Korrespondens, huvudserie
E2 - Korrespondens med Facklärarförbundet
E3 - Korrespondens Hushållsläraren
E4 - Korrespondens Stödfonden
E5 - Inkommet från lokalavdelningar/kretsar
F1 - Handlingar rörande ombudsmötet/allmänna mötet
F2 - Handlingar rörande kongresser, utställningar och jubiléer
F3 - Handlingar rörande stipendier och fonder
F4 - Handlingar rörande föreningens personal
F5 - Övriga ämnesordnade handlingar
G1 - Huvudböcker
G2 - Dagböcker
G3 - Fonder
G4 - Övriga räkenskaper
H1 - Statistik
K1 - Fotografier
L1 - Affischer
L2 - Hushållsläraren f.d. Skolkökslärarinnornas Tidning
L3 - Övrigt tryck
Ö1 - Pressklipp
Ö2 - Kerstin Hesselgrens handlingar
Ö3 - Ingeborg Walins handlingar
Ö4 - Anna Retzius-Hiertas handlingar
Ö5 - Handlingar rörande Hushållslärarinnornas Samorganisation
Ö6 - Föremål

Hushållslärarnas Riksförening, HLR

 
HUSHÅLLSLÄRARNAS RIKSFÖRENING, HLR, 91HLR bildades under namnet Svenska Skolkökslärarinnornas Förening, SSLF, i januari 1906 i Stockholm. Redan 1902 hade organisationsarbetet börjat med bildande av en lokalavdelning i Stockholm. Syftet var att främja skolköksundervisningens inpassning och ställning i folkskolan, samt att befordra lärarinnornas ställning i ekonomiskt och rättsligt hänseende.1948 var SSLF en av de organisationer som bildade Svenska Facklärarförbundet, SFL. 1963 bytte SSLF namn till Hushållslärarnas Riksförening, HLR. Samtidigt bytte medlemstidningen namn från Skolkökslärarinnornas Tidning till Hushållsläraren. Då SFL 1990 gick samman med Sveriges Lärarförbund upphörde HLR.
Bland kända företrädare för HLR kan dess första ordförande, Kerstin Hesselgren, samt Ruth Ager nämnas. Hesselgren har efterlämnat ett betydande material till HLRs arkiv. Ager, som var vice ordförande i HLR, blev första ordinarie ordförande i SFL.
HLRs arkiv fördes 1979 till Riksarkivet där det förtecknades. Arkivet kompletterades sedermera med verksamhetens sista decennium samt en del äldre material.
Litteratur: Svenska Skolkökslärarinnornas Förening 1906 - 1956. Jubileumsskrift. 60 år Hushållsläraren 4/66.
Lirén Gösta: Facklärarna i skolans och arbetsmarknadens perspektiv.


Hushållslärarnas Riksförening, HLR

Handlingarnas tid
1905--1990
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hushållslärarnas Riksförening, HLR