Hem Arkivbildare
Föreningen för svensk undervisningshistoria
Arkiv
Sök

Föreningen för svensk undervisningshistoria

 
Föreningen för svensk undervisningshistoria (708)

Bakgrund och syfte
Föreningen för svensk undervisningshistoria bildades 1920 på initiativ av Bror Rudolf Hall. Syftet var att öka kännedomen om undervisningens och undervisningsinstitutionernas historia i Sverige. Detta genom att söka upp, samla in och bevara arkivalier rörande svensk undervisningshistoria.

Verksamhet
Material rörande föreningens och årsböckernas ekonomi under den första verksamhetstiden finns det inte mycket bevarat av. Protokoll finns inte bevarade från de första åren förrän 1927, kassaböcker betydligt senare. En förklaring antas vara att föreningen och Hall var mycket nära kopplade till varandra och att inga protokoll förts i början då Hall tycks ha drivit föreningen på egen hand i början.
Serien med årsböcker som föreningen publicerat under sin verksamhetstid utgör ett dominerande inslag i föreningen verksamhet. Den första årsboken kom ut 1921, året efter det att föreningen bildats. Under den första tiden utgjordes många årsböcker av lärarminnen och nytryck av undervisningshistoriska dokument. Böckerna ges ut med stöd av externa bidragsgivare, t.ex Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningrådet, Magnus Bergvalls stiftelse, Skolverket och stiftelsen SAF.

Arkivet
Arkivet består av 6 hyllmeter arkivmaterial, och är ordnat efter allmänna arkivschemat. Det förtecknades 2012.

Källor: Nordström, Stig. "ÅSU-serien under 75 år", Årsböcker i Svensk undervisningshistoria, nr 183 (Uppsala, 1996) Richardson, Gunnar. "ÅSU-seriens tillkomst", Årsböcker i Svensk undervisningshistoria, nr 183 (Uppsala, 1996)

Föreningen för svensk undervisningshistoria

Handlingarnas tid
1919--1964
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
6.0 Hyllmeter


Anmärkning

Föreningen för svensk undervisningshistoria