Hem Arkivbildare
Solén, Kerstin
Arkiv
Sök

Solén, Kerstin

 
KERSTIN SOLÉN/703

Kerstin Solén är utbildat väv- och sömnadslärare. Hon började sina studier vid Uppsala läns hemslöjdsförenings kvinnliga slöjdskola hösten 1958. Där studerade hon vävning i två terminer. Sommaren 1959 praktiserade hon hos Uppsala hemslöjd och antogs sedan till en tvåårig utbildning vid Föreningen Handarbetes Vänners Vävskola. Våren 1961 fick Kerstin Solén sin examen som lärarinna i vävning. På hösten samma år läste hon en kurs i husbehovssömnad vid Stockholms stads sömnadsskola. På samma skola läste Kerstin Solén senare en ettårig yrkeskurs i sömnad och julen 1962 tog hon sin examen som sömnadslärare. Hon läste 1974-1975 en kompletterande utbildning för vävlärare och fick därmed behörighet att undervisa i grundskolan. Som yrkesverksam väv- och sömnadslärare har Kerstin Solén arbetat på ett flertal arbetsplatser. Efter studierna vid Stockholms stads sömnadskola arbetade hon ett år vid yrkesskolan i Hoting. Senare undervisade hon i Vilhelmina med omnejd vid husmodersskolor, yrkesskolor, byskolor samt på komvux- och yrkeskurser.

Arkivet innehåller främst handlingar från Kerstin Soléns studier, samlingar av böcker och häften samt föremål som Kerstin Solén vävt och sytt. Brevet från Kerstin Solén till Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF) kan vara till hjälp när man söker i arkivet. Arkivet omfattar 1,2 hyllmeter och är i sin helhet tillgängligt för forskning.

Solén, Kerstin

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
2.0 Hyllmeter


Anmärkning

Solén, Kerstin