Hem Arkivbildare
HTF-klubben vid Sveriges Turistråd
Arkiv
Sök

HTF-klubben vid Sveriges Turistråd

 
Historik för
HTF-KLUBBEN VID SVERIGES TURISTRÅD.

Sveriges turistråd bildades den 1 januari 1976 och övertog då arbetsuppgifter som tidigare utförts av Svenska turisttrafikförbundet. Även vid Svenska turisttrafikförbundet fanns en HTF-klubb.

HTF-klubben vid Sveriges turistråd hade omkring 35 medlemmar under 1980-talet, men antalet sjönk och var under 30 vid slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Klubbens verksamheter var till stor del löneförhandlingar och medbestämmandeförhandlingar. Man höll protokollförda årsmöten, klubbmöten och styrelsemöten. Antalet klubbmöten och styrelsemöten varierade mellan olika år. HTF-klubben distribuerade ett informationsblad bland medlemmarna några gånger per år. Klubben hade representanter i Sveriges Turistråds styrelse och ledningsgrupp och i personalkommittén, som arbetade med frågor som nyrekryteringar, omplaceringar, omdisponering av lokaler m m. Vissa år utförde klubben enkäter bland sina medlemmar angående trivseln på arbetsplatsen. Turistrådet genomgick flera olika omorganisationer som krävde mycket arbete för fackklubben vissa år.

Sveriges turistråd lades ned 1992.

Arkivet innehåller handlingar från hela perioden 1976 till 1992, samt dessutom enstaka handlingar från klubbens föregångare vid Svenska turisttrafikförbundet från åren 1974 och 1975. En stor del av arkivet utgörs av handlingar angående olika förhandlingsärenden och av inkomna handlingar från Sveriges turistråd. Arkivet var till stora delar i oordnat skick och mycket sortering har krävts.HTF-klubben vid Sveriges Turistråd

Handlingarnas tid
1974--1992
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

HTF-klubben vid Sveriges Turistråd