Hem Arkivbildare
Unionen
Arkiv
Sök

Unionen

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
696
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2008-04-28
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL
A1 - Kongressprotokoll
A1a - Kongressprotokoll med bilagor
A1b - Ljud- & bildupptagningar från kongresser
A2 - Förbundsstyrelseprotokoll
A2a - Förbundsstyrelseprotokoll med dagordningar
A2b - Bilagor till förbundsstyrelseprotokoll
A3 - Presidiegruppens protokoll
A4 - Förbundsrådsprotokoll
A4a - Förbundsrådsprotokoll med bilagor
A4b - Ljudupptagningar till förbundsrådssammanträden
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Verksamhetsberättelser med årsredovisningar
B2 - Stadgar
B3 - Tidskrifter
B3a - Kollega
B3b - Position
B3c - Hetluft
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1 - Korrespondens: Förbundsstyrelsen
E2 - Korrespondens: Förbundsordförande
E3 - Korrespondens: Ledningssekretariatet
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1 - Centrala förhandlingar
F2 - Juridiska ärenden
F2a - Juridiska ärenden
F2b - Arbetsskadeärenden
F2c - F-rättsärenden (Försäkringsrätt)
F2d - A-kasseärenden
F2e - A-kasseärenden, rådgivning
F3 - Avtal
F3a - Hängavtal, avregistrerade
F4 - Handlingar rörande förtroendevalda
F5 - Handlingar rörande arbetsmiljö
F6 - Handlingar rörande arbetsplatsombud
F7 - Handlingar rörande Unionens handlingsprogram
F8 - Handlingar rörande Unionens organisation och tillkomst
F9 - Handlingar rörande personalen: Anställningsavtal, överenskommelser
F10 - Handlingar rörande rekrytering och löner
F11 - Facklig information och organisering
F12 - Handlingar rörande utbildningar och kurser
F13 - Medieanalys
F14 - Internationellt samarbete
F15 - Handlingar rörande projekt
F16 - Handlingar rörande klubbar
F16a - Informationsmaterial
F16b - Riksklubbunderlag
F16c - Diverse klubbunderlag
F17 - Arkivförteckningar och dokumenthanteringsplaner
L - TRYCKSAKER
L1 - Diverse tryck
L2 - Kampanjmaterial
L3 - Affischer
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1 - Unionen-seniorer i Stockholm
Ö2 - Föremål

Unionen

 

UNIONEN, Nr.696

Unionen är idag Sveriges största fackförbund med drygt 700 000 medlemmar.

Fackförbundet Unionen tillhör TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. I föreningen ingår alla yrkesgrupper som kategoriseras som tjänstemän inom den privata sektorn, oavsett befattning, utbildning eller lön. Medlemmarna finns bland annat inom branscher som industri och teknik, media, kommunikation och IT, bygg, fastighet, transport och logistik. Andra yrkesgrupper som också är anslutna till fackförbundet är personer med diverse chefsposter, även egenföretagare samt människor som arbetar i ideella organisationer. Också studenter och pensionärer kan vara medlem i Unionen.

Unionen bildades den 1 januari 2008 genom en sammanslagning av Tjänstemannaförbundet HTF och Sif (Svenska Industritjänstemannaförbundet). Gemensam för båda förbund var att de organiserade tjänstemän i det privata näringslivet. HTF:s medlemmar jobbade främst inom privat handel, transport och service och Sif:s medlemmar arbetade framför allt inom industrin, IT, telekom- och byggbranscherna. Kortfattad kan man säga att HTF organiserade tjänstesektorn medan industrisektorn organiserades av Sif.

De delar som sorterade under arbetsgivarorganisationen Almega växte kraftigt i början på 2000-talet. Det gällde it- och telekomföretag där Sif huvudsakligen organiserade de anställda, och det gällde callcenterbranschen som till största delen organiserades av HTF. När branscherna alltmer gick in i varandra blev det till slut omöjligt att reda ut vilket fackförbund de anställda borde tillhöra. Därför växte insikten hos båda förbund att en sammanslagning var nödvändig för att med förenade kunskaper och ekonomi kunna vara ett starkare stöd för sina medlemmar. En fusion mellan HTF och Sif var dessutom logisk då båda förbunden var med i TCO.

Arkivet

Handlingar som dokumenterar den ovan beskrivna sammanslutningen hittar man i serien F8 (Handlingar rörande Unionens organisation och tillkomst) och L2 (Kampanjmaterial) och särskilt i föregångaren Sif:s arkiv, serie F28 (Handlingar rörande sammanslagningen HTF-Sif).

Förbundets utveckling fram till 2016 är väldokumenterad i protokollen och verksamhetsberättelserna. Även förhandlingsärenden och avtal är delvis levererade fram till idag, övriga serier utgör enbart en stomme som kommer att växa under de kommande åren, många relevanta handlingar är kvar i verksamheten och inte arkiverade än.

Bromma, 19 april 2021

Priska Schilliger, arkivarie

Unionen

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Sekretess Förhandlingsakter, Juridiska ärenden och dyl.
Medlem 1.1

Anmärkning

Unionen