Hem Arkivbildare
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner
Arkiv
Sök

Sällskapet Emil Hildebrands Vänner

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
693
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2007-11-22
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
B1 - Sällskapets stadgar
B2 - Den Lille Fascikeln (DLF) med föregångare
B3 - Kalendarier
B4 - Informationsmaterial
B5 - Sällskapets hemsida
D1 - Arkivförteckningar
D2 - Medlemsmatriklar och adresslistor
D3 - Styrelseregister
D4 - Gästböcker
E1 - Korrespondens
E1a - Korrespondens, allmän
E1b - Korrespondens med Humanistiska föreningen
E1c - Ordförande Lars Lundqvists korrespondens
E1d - Ordförande Per-Ola Karlssons korrespondens
E2 - Scheman, arkivkursen
E3 - Kursutvärderingar, sammanställningar mm
F1 - Handlingar från sällskapets aktiviteter
F1a - Handlingar från vår- och höstfester
F1b - Handlingar från övriga aktiviteter ordnade av SEHV
F2 - Handlingar rörande Den Lille Fascikeln
F2a - Arbetsmaterial, Den Lille Fascikeln med föregångare
F2b - Handlingar rörande ISSN-nummer och pliktexemplar
F2c - Handlingar rörande tryckning av Den Lille Fascikeln
F3 - Standardkommitténs handlingar
F4 - Handlingar rörande Emil Hildebrand
F5 - Sångtexter, priser och kuriosa
F6 - Handlingar rörande sällskapets konto
F7 - Handlingar rörande arkivvetenskapliga konferenser
G1 - Kassaböcker
G2 - Verifikationer
Ö1 - Tidningsartiklar och rapporter
Ö2 - Fotografier
Ö3 - Föremål
Ö4 - Böcker

Sällskapet Emil Hildebrands Vänner

 
Historik för
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner.


Sällskapet Emil Hildebrands Vänner

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sällskapet Emil Hildebrands Vänner