Hem Arkivbildare
Arkivrådet AAS
Arkiv
Sök

Arkivrådet AAS

 
ARKIVRÅDET AAS, 681


Arkivrådet AAS bildades den 9 februari 1982 för att fylla saknaden efter en arkivförening för arkivanställda inom de statliga myndigheterna. Leif Paulsen blev föreningens förste ordförande. Ett övergripande mål för honom var rationalisering och effektivisering inom myndigheternas arkiv. Paulsen värnade för yrkesidentiteten och var djupt förankrad i den traditionella svenska arkivrollen med den dubbla inriktningen på arkivvård och arkivbildning. 1987 förolyckades Leif Paulsen och föreningens stipendiefond bytte namn till Leif Paulsens stipendiefond.

Leif Paulsens stipendiefond delas ut för att främja den yrkesmässiga utveckling hos AAS medlemmar och är ett av de många sätt föreningen verkar för sina medlemmar. Ett annat sätt är anordnandet av kurser, arkivdagar och konferenser. AAS har sedan 1991 arrangerat Arkiv & Dokument, den äldsta arkiv- och dokumentmässan i Sverige. Startskottet för mässan var viljan att skapa en riktig happening inom arkiv och dokumentområdet och samtidigt öka intresset för föreningens medlemstidning. Föreningens medlemstidning hade under 1980-talet namnet Arkivforum och bytte senare namn till Tema Arkiv. Föreningstidningen kommer ut fyra gånger om året och ges numera ut i samarbete med Föreningen för Arkivverksamma inom Landsting och Kommun (FALK), Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och Näringslivets Arkivråd (NLA).
Föreningen AAS har utvecklats till att tillvarata arkivaries intressen inom både de statliga myndigheterna och näringslivet.

AAS har samarbetat med många organisationer, när de anordnat olika evenemang, som Centrum för kunskapsutveckling (CKU) och Sveriges arkiv i samverkan för synlighet (SASS) för att nämna några. Arkivrådets har också varit med om att skapa nya verksamheter inom arkivvärlden, exempelvis ledde arkiv och dokumentmässan som hölls 1991 till bolagsbildningen av Arkiv & Dokument 1997. ASS har även främjat framväxten av nätverket för registratorer under 1990-talet och håller också i registratorkonferenser.
Arkivrådet AAS

Handlingarnas tid
1882--2005
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Arkivrådet AAS