Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Sök

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
676
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2006-04-26
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL
A1 - Förbundsfullmäktigeprotokoll
A1b - Tryckta förbundsfullmäktigeprotokoll
A2 - Förbundsstyrelseprotokoll
A3 - Arbetsutskottsprotokoll
A4 - Övriga protokoll
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
B3b - Medlemstidning
B4 - Cirkulär: 'Förhandlingsnytt'
B5a - Utgående korrespondens
B5b - Utgående korrespondens rörande Kollegahjälpen
C - DIARIER
C1 - Ingående diarium
D - Liggare och register
D1 - Arkivförteckningar
D2 - Medlemsregister
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1 - Allmän korrespondens
E2 - Medlemsadministration
E2a - Medlemsanmälningar
E2b - Utträden
E3 - Protokoll från kretsarna
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F2 - Handlingar rörande förbundets bildande och organisation
F3a - Handlingar rörande förbundets personal
F3b - Handlingar rörande förbundets fastighet, försäkringar, värdepapper, arkivhantering och utgivarskapet för ’Kyrkfack’.
F4a - Handlingar rörande MBL-förhandlingar
F4b - Handlingar rörande centrala avtalsförhandlingar
F4c - Handlingar rörande lokala löneförhandlingar
F4d - Handlingar rörande arbetstvister
F5a - Handlingar rörande Statens personalbostadsdelegation och Statens tjänstebostadsnämnd jämte tjänstebostadsfrågor i övrigt.
F5b - Handlingar rörande stiftelser och samarbetsorgan
F6 - Handlingar rörande regional skyddsombudsverksamhet
F7 - Handlingar rörande de nordiska prästförbunden
F8 - Handlingar rörande allmänna fackliga spörsmål
F9 - Kursverksamhet
F10 - Remisser, yrkanden och regeringsbeslut
G - RÄKENSKAPER
G1 - Huvudbok
G2 - Dagbok
G3 - Inventariebok
G4 - Deklarationsunderlag
G5 - Löneunderlag för regionala skyddsombud
K - Fotografier
L - TRYCKSAKER
L1 - Trycksaker
L2 - Pressklipp
Ö1 - Diverse historiker

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA

 

Kyrkans Akademikerförbund, Kyrk A, 676

Ursprunget till Kyrkans Akademikerförbund börjar redan 1903 då präster från landets samtliga stift samlas i Stockholm för att tillvarata sina intressen och ”främja en sund utveckling av kyrkan”. Mötet slutar med att Allmänna Svenska Prästföreningen bildas. Föreningens första ordförande är professor Otto Ahnfelt från Lund, senare biskop i Linköpings stift.

Anledningarna till bildandet var flera. Flera yrkesgrupper gick samman och bildade fackföreningar rent generellt vid den här tiden. Väckelserörelsens framväxt bidrog till att präster kände ett ökat behov av samhörighet. Dessutom var lönefrågan en bidragande orsak. Kyrkan fick lön i form av tionde från självständiga bönder. Något som ledde till ojämlikhet beskattning i förhållande till andra yrkesgrupper. 1917 skrivs rätten till lön in i prästers anställningsavtal.

1954 gick Allmänna Svenska Prästföreningen samman med Sveriges Yngre Prästers förbund och tillsammans bildade de Svenska Prästförbundet.

Prästgårdar är en av de frågor som diskuterats genom tiderna. Enligt förbundet krävde en prästtjänst att prästen var tillgänglig på dygnets alla timmar. 1956 beslöt riksdagen att prästgårdarna skulle behållas sedan en utredning kommit fram till att tjänstebostad skulle upplåtas om det var av betydelse för tjänsten. Frågan har utretts flera gånger och hyrorna för de många gånger mycket stora bostäderna är något som behandlats.

Svenska Prästförbundet bytte namn till Svenska Kyrkans Personalförbund 1979. Anledningen var att man organiserade även andra yrkesgrupper inom Svenska kyrkan. 1998 bytte man namn till Kyrkans Akademikerförbund.

Kyrkans Akademikerförbund är anslutet till Saco och har idag (2016) kring 5000 medlemmar.

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.2

Anmärkning

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA