Hem Arkivbildare
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Arkiv
Sök

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
676
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2006-04-26
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL
A1a - Förbundsfullmäktigeprotokoll
A1b - Tryckta förbundsfullmäktigeprotokoll
A2 - Förbundsstyrelseprotokoll
A3 - Arbetsutskottsprotokoll
A4 - Övriga protokoll
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
B3a - Medlemstidning - inbunden
B3b - Medlemstidning - lösa nummer
B4 - Cirkulär: 'Förhandlingsnytt'
B5a - Utgående korrespondens, allmän serie
B5b - Utgående korrespondens rörande Kollegahjälpen
C - DIARIER
C1 - Ingående diarium
D - Liggare och register
D1 - Arkivförteckningar
D2 - Medlemsregister
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1 - Allmän korrespondens
E2 - Medlemsadministration
E2a - Medlemsanmälningar
E2b - Medlemsutträden
E3 - Protokoll från kretsarna
E4 - Inhämtat material
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1 - Handlingar rörande förbundets bildande och organisation
F2a - Handlingar rörande förbundets personal
F2b - Handlingar rörande förbundets fastighet, försäkringar, värdepapper, arkivhantering och utgivarskapet för ’Kyrkfack’.
F3a - Handlingar rörande MBL-förhandlingar
F3b - Handlingar rörande centrala avtalsförhandlingar
F3c - Handlingar rörande lokala löneförhandlingar
F3d - Handlingar rörande arbetstvister
F4a - Handlingar rörande Statens personalbostadsdelegation och Statens tjänstebostadsnämnd jämte tjänstebostadsfrågor i övrigt.
F4b - Handlingar rörande stiftelser och samarbetsorgan
F5 - Handlingar rörande regional skyddsombudsverksamhet
F6 - Handlingar rörande de nordiska prästförbunden
F7 - Handlingar rörande allmänna fackliga spörsmål
F8 - Kursverksamhet
F9 - Remisser, yrkanden och regeringsbeslut
G - RÄKENSKAPER
G1 - Huvudbok
G2 - Dagbok
G3 - Inventariebok
G4 - Deklarationsunderlag
G5 - Löneunderlag för regionala skyddsombud
K1 - Fotografier
L - TRYCKSAKER
L1 - Trycksaker
L2 - Pressklipp
Ö1 - Diverse historiker

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA

 

Kyrkans Akademikerförbund, Kyrk A, 676

Ursprunget till Kyrkans Akademikerförbund börjar redan 1903 då präster från landets samtliga stift samlas i Stockholm för att tillvarata sina intressen och ”främja en sund utveckling av kyrkan”. Mötet slutar med att Allmänna Svenska Prästföreningen bildas. Föreningens första ordförande är professor Otto Ahnfelt från Lund, senare biskop i Linköpings stift.

Anledningarna till bildandet var flera. Flera yrkesgrupper gick samman och bildade fackföreningar rent generellt vid den här tiden. Väckelserörelsens framväxt bidrog till att präster kände ett ökat behov av samhörighet. Dessutom var lönefrågan en bidragande orsak. Kyrkan fick lön i form av tionde från självständiga bönder. Något som ledde till ojämlikhet beskattning i förhållande till andra yrkesgrupper. 1917 skrivs rätten till lön in i prästers anställningsavtal.

1954 gick Allmänna Svenska Prästföreningen samman med Sveriges Yngre Prästers förbund och tillsammans bildade de Svenska Prästförbundet.

Prästgårdar är en av de frågor som diskuterats genom tiderna. Enligt förbundet krävde en prästtjänst att prästen var tillgänglig på dygnets alla timmar. 1956 beslöt riksdagen att prästgårdarna skulle behållas sedan en utredning kommit fram till att tjänstebostad skulle upplåtas om det var av betydelse för tjänsten. Frågan har utretts flera gånger och hyrorna för de många gånger mycket stora bostäderna är något som behandlats.

Svenska Prästförbundet bytte namn till Svenska Kyrkans Personalförbund 1979. Anledningen var att man organiserade även andra yrkesgrupper inom Svenska kyrkan. 1998 bytte man namn till Kyrkans Akademikerförbund.

Kyrkans Akademikerförbund är anslutet till Saco och har idag (2016) kring 5000 medlemmar.

OBS Tillstånd erfordras för hela arkivet.

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Sekretess Tillstånd erfordras för hela arkivet.
Medlem 1.2

Anmärkning
Tillstånd erfordras för hela arkivet.

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA