Hem Arkivbildare
Sveriges Teckenspråkstolkars Förening
Arkiv
Sök

Sveriges Teckenspråkstolkars Förening

 
SVERIGES TECKENSPRÅKSTOLKARS FÖRENING/STTF, 660


Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (STTF) är en sammanslutning av verksamma teckenspråkstolkar och translatorer. Den bildades som förening den 14 maj 1969 och fick namnet Sveriges Dövtolkars Förening.
Den 7 september 1980 ändrades namnet till Sveriges Teckenspråkstolkars Förening (STTF).
STTF samverkar med Fackförbundet SKTF.
Arkivet förtecknades i huvudsak på Folksrörelsearkivet för Uppsala län och lämnades till TAM-Arkiv 2004.

Sveriges Teckenspråkstolkars Förening

Handlingarnas tid
1969--2003
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.5

Anmärkning
Tidigare namn Sveriges Dövtolkars Förening.
Arkivet inlämnades till TAM-Arkiv 2004. Det var då i huvudsak förtecknat. Förteckningen bearbetades av Björn Holmberg 2005

Sveriges Teckenspråkstolkars Förening