Hem Arkivbildare
Svenska Tandsköterskeförbundet
Arkiv
Sök

Svenska Tandsköterskeförbundet

 
Historik för
SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET, 646


Svenska Tandsköterskeförbundet (STF) bildades 27 juni 1943 för att förbättra anställningsförhållanden samt för att skapa bättre utbildningsmöjligheter för tandsköterskor. Under det första året hade STF ett medlemsantal på cirka 500. 1944 steg lokalavdelningarna från 6 till 13. Förbundet har under tid ökat sina lokalavdelningar från 6 till 29 (2006).
STF:s ändamål var att samla alla utbildade inom tandsköterskeyrket till en centralorganisation för att ge upphov till och underhålla samhörighetskänslan hos tandsköterskorna. Förbundet skulle ytterligare främja kårens fackliga, ekonomiska, sociala och intellektuella intressen. För att främja förbundets ändamål och krav var även ett samarbete mellan andra yrkeskategorier angeläget.
Vid 1945 års kongress anslöt sig STF till Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Genom denna anslutning blev samtliga kommunalanställda tandsköterskor anslutna till Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF).

Föreningen Examinerade Tandsköterskor kan ses som en föregångare till STF. Föreningen bildades 1935 för att ta vara på tandsköterskornas gemensamma intressen. Man upprättade ett medlemsregister för att kunna medverka till en plats- och vikariatförmedling. Föreningen upplöstes 1945 för att ansluta sig till STF och deras lokalavdelningar.

HTF och SKTF, är tandsköterskornas fackliga organisationer. HTF för privatpraktiserande tandsköterskor och SKTF för anställda inom kommun och landsting. För fackliga frågor, förhandlingar och arbetsmiljö se HTF:s och SKTF:s arkiv. Se även avdelning för privatanställda tandsköterskor, Avdelningen 44.

SKTF:
F2c: 58-59
E4:4
HTF:
F2I 0A
F2I 0B
F2I 0C

Arkivet är förtecknat efter det allmänna arkivschemat och spänner sig från bildandet av förbundet 1943 till 1996. Enstaka handlingar efter 1996 kan förekomma. Arkivhandlingarna är relativt kompletta och ger en god inblick i STF:s verksamhet. STF:s tidning Tandsköterske Tidningen samt verksamhetsberättelserna ger goda sökverktyg till arkivet.


Källor hämtade ur arkivmaterial samt Var så god skölj! Ulla Stoltz-Olsson och Harriet Treby, 1981.Svenska Tandsköterskeförbundet

Handlingarnas tid
1935--1997
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.5

Anmärkning

Svenska Tandsköterskeförbundet