Hem Arkivbildare
Stockholms Läns TCO-Distrikt
Arkiv
Sök

Stockholms Läns TCO-Distrikt

 

STOCKHOLMS LÄNS TCO-DISTRIKT, 442

TCO-distrikten började sin verksamhet 1977 och ersatte då TCO-kommittéerna. I varje län fanns ett bemannat kontor och alla TCO-förbund var representerade i TCO-distriktens representantskap. 1992 lades de 24 distriktskontoren ned men ersattes av sex regionkontor och TCO-distriktens styrelser och representantskap fortsatte sitt arbete. 1995 beslutades att lägga ner såväl TCO-distrikten och regionkontoren pga kostnadsskäl. I stället beslutades att det i varje län skulle finnas ett TCO-råd.

Stockholms läns TCO-distrikt fungerade som samverkansorgan för TCO-förbunden på läns- och kommunnivå. Huvudsakligen bestod verksamheten av att bedriva aktiv samhälls-bevakning i länet samt att informera och bilda opinion i frågor som ansågs vara av gemensamt intresse för tjänstemännen. Uppmärksamheten riktades främst mot områdena arbetsmarknad och utbildning utifrån TCO:s traditionella målsättning att värna medlemmarnas intressen genom ett helhetsperspektiv. Det praktiska arbetet genomfördes genom representation i regionala/lokala samhällsorgan, uttalanden i form av remissvar, yttranden och skrivelser samt utarbetande av handlingsprogram med inriktning av det egna länet. Tanken var att distriktet skulle utforma programarbetet så att det utmynnade i konkreta krav som gick att driva i de samhällsorgan där TCO hade representation. Det fanns en uttalad strävan efter samverkan med Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV), LO-distriktet och övriga folkrörelse-organisationer. Med så omfattande ambitioner krävdes en organisatorisk struktur som byggde på olika arbetsgrupper, beredningsorgan och projektgrupper, varför en omfattande nominerings och representationshantering var central.Stockholms Läns TCO-Distrikt

Handlingarnas tid
1974--1994
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Arkivet förtecknades av Per Ola Karlsson 19xx. 2004 gjordes en uppdatering av arkivförteckningen av Ylva Taubert.

Stockholms Läns TCO-Distrikt