Hem Arkivbildare
Trosa-klubben av Sveriges folkskollärarförbund
Arkiv
Sök

Trosa-klubben av Sveriges folkskollärarförbund

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
641
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2003-12-02
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Klubbprotokoll

Trosa-klubben av Sveriges folkskollärarförbund

 
TROSA-KLUBBEN AV SVERIGES FOLKSKOLLÄRARFÖRBUND, 641

Inledning
Fredag 17 april 1931 konstituerades Trosa-klubben, som i arkivet även går under namnen Trosatraktens lärarklubb och Trosa lärarklubb. Den samlade manliga folkskollärare från Trosa-trakten. Trosa-klubben sorterade formellt under Sveriges Folkskollärarförbund, bildat 1919, vars arkiv finns hos TAM-arkiv (beståndsnummer 138).

Arkivet
Arkivet levererades år 2002 från Sveriges lärarförbund (SL) med en förklarande skrivelse från 1976 undertecknad Vilhelm Fahl, klubbens siste ordförande. Skrivelsen återfinns här som bilaga.

Arkivet består av en volym som rymmer 26 protokoll från starten 1931 till det sista nedskrivna 1950. Alla protokoll är inte daterade men de går att ungefärligt tidsbestämma om man ser till den ordning de är placerade i. Det är svårt att veta om protokoll saknas eller om klubben inte höll så många sammanträden som de föresatte sig.

Förutom protokoll rymmer volymen ett ark med illustrationer placerat efter protokoll 13 september 1934, en bilaga till protokoll 8 januari 1947 utgörande tidningsurklipp som visar inställningen till förslaget om kommunsammanslagning, och ett cirkulärbrev från Sveriges Folkskollärarförbund från augusti 1947.

Utmärkande för protokollen är dess konstnärliga utformning med illustrationer och rimmad vers. I protokoll 13 september 1934 märks dessutom en influens från prosaberättelsen. Den genrebrytande formen motsvaras ofta av ett innehåll man inte förväntar sig i protokoll. Från 13 september 1943 blir dock protokollen mer traditionellt skrivna och de illustreras inte längre.

Bland frågorna som tas upp märks det sjunde skolåret (6/12 1935), nykterhetsundervisningen (6/9 1945), uppsatsskrivningen (16/11 1945), rättskrivningsundervisningen (11/2 1946), slöjdämnet (6/9 1946), morgonbönen, nya skolförfattningar (båda 21/11 1946), nya kommunindelningen (8/1 och 7/11 1947), gymnastikundervisningen (4/10 1947) och teckningsundervisningen (odaterade näst sista protokollet).

Trosa-klubbens ordföranden
1931-1944: kantor Yngve Hanström
1944-1948: kantor Arvid Rytters
1948-1953: Vilhelm Fahl

Se vidare bilagan.

Bilaga: Skrivelse från 1976 om verksamheten efter 1950.

Trosa-klubben av Sveriges folkskollärarförbund

Handlingarnas tid
1931--1950
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Trosa-klubben av Sveriges folkskollärarförbund