Hem Arkivbildare
Postpersonalens Livförsäkringsförening, PPL
Arkiv
Sök

Postpersonalens Livförsäkringsförening, PPL

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
624
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2002-04-03
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelsemötesprotokoll med bilagor
A2 - Årsmötesprotokoll med bilagor
B1 - Stadgar
B2 - Utgående skrivelser
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande avtal och försäkring med Skandia
F2 - Minnesanteckningar
F3 - Handlingar rörande PPL:s avvecklande
G1 - Deklarationer

Postpersonalens Livförsäkringsförening, PPL

 
Historik för
POSTPERSONALENS LIVFÖRSÄKRINGSFÖRENING/PPL, nr 624

I en skrivelse och tillika upprop daterad till 21 februari 1890 till Sveriges postpersonal, föreslog postinspektör Wilhelm Ljungh och kontrollör G.N. Samsioe vid Stockholms postkontor att ge landet postfunktionärer, som de skrev, "lifförsäkringar på förmånligare vilkor, än som lemnats enskilde försäkringstagare". Inspirationen till detta hämtades från Tyskland och svenska järnvägspersonal, vilka under en längre tid hade haft föreningar med liknade syften. Försäkringsföreningen var menad till en början för "enhvar manlig eller qvinlig ordinarie eller extra postfunktionär (tjenstemän och betjente äfvensom poststationsföreståndare)." Ett förberedande avtal hade slutits med försäkringsbolagen Skandia, Nordstjernan och Victoria. Ett förslag till livförsäkring, undertecknat av de tre försäkringsbolagen, medföljde skrivelsen. I förslaget meddelas att de försäkrade postmännen även fick tre fjärdedelar av den vinst som bolagen utdelar.

Föreningens stadgor kom att under årens lopp ändras, men det bakomliggande syftet bestod. I 1957 års stadga beskrivs föreningens ändamål på följande sätt: "..att hos svenska livförsäkringsbolag eller hos ett under gemensam garanti bildat konsortium av dylika bolag bereda postanställda deras makar, husföreståndarinnor och barn under 21 år tillfälle att erhålla livförsäkringar…" Föreningens huvudsakliga uppgift var att anskaffa ansökningar om livförsäkringar. I 1971 års stadga framhålls detta. Syftet med föreningen, fastslogs det, är "att i samarbete med försäkringsbolag främja tecknandet av såväl individuella som kollektiva liv-, sjuk-, och olycksfallförsäkringar bland de postanställda och deras anhöriga samt på bästa sätt tillvarata de försäkrades intressen."

Skandia började alltmer under slutet av 1960-talet att överta delar av föreningens verksamhetsområden, bla. att ackvirera (nyförvärva) försäkringar. Detta resulterade i att man vid föreningens årsmötet 1978 tog beslut om att lägga ned verksamheten. På årsmötet tillsattes en likvidationsstyrelse som först 1980 blev färdig med sitt jobb. Föreningens kvarstående behållning gick till den av postverkets understödskassa nyinstiftade fonden "Karl Wilhelmssons Minne".

Arkivet omfattar 1 volym. Det existerar stora luckor i materialet, främst under föreningens 50 första år. Arkivet inkom till TAM tillsammans med annat material från Posttjänstemännens förening. Enstaka handlingar rörande försäkringar och pensioner från 1976-1980 finns även i Posttjänstemännens förening (serie F2d).


Stockholm 5 april 2002
Robin Roy
Postpersonalens Livförsäkringsförening, PPL

Handlingarnas tid
1958--1980
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Postpersonalens Livförsäkringsförening, PPL