Hem Arkivbildare
Föreningen Sveriges Länspolischefer
Arkiv
Sök

Föreningen Sveriges Länspolischefer

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
620
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2002-01-15
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Årsmötesprotokoll
A1b - Styrelseprotokoll
A1c - Protokoll från föreningsmöten
B1a - Koncept
B1b - Information till medlemmar
C1 - Diarier
E1 - Inkomna handlingar

Föreningen Sveriges Länspolischefer

 
FÖRENINGEN SVERIGES LÄNSPOLISCHEFER, 620


Föreningen Sveriges Länspolischefers arkiv övertogs av TAM-Arkiv från Rikspolisstyrelsen januari 2002. Arkivet, som omfattar 40 volymer, är förtecknat av någon företrädare på arkivfunktionen hos Rikspolisstyrelsen.

Föreningen hade till ändamål att bereda medlemmarna tillfälle till överläggning rörande frågor av gemensamt intresse, att verka för polisväsendets förbättrande samt att tillvarataga medlemmarnas intressen i tjänsten. Medlem kunde länspolischef samt biträdande länspolischef bli.

1987 gick Föreningen Sveriges Länspolischefer ihop med Föreningen Sveriges Polischefer. Den gemensamma föreningen fick namnet Föreningen Sveriges Polischefer. I denna infördes särskilda regler för att säkerställa den regionala nivåns representation.

Föreningen Sveriges Länspolischefer

Handlingarnas tid
1964--1987
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Föreningen Sveriges Länspolischefer