Hem Arkivbildare
Föreståndarnas Förbund, FF
Arkiv
Sök

Föreståndarnas Förbund, FF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
616
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2001-09-21
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
B1 - Medlemsblad för föreståndarnas förbund
F1 - Handlingar rörande kurser och konferenser

Föreståndarnas Förbund, FF

 
FÖRESTÅNDARNAS FÖRBUND (FF), 616

Föreståndarnas förbund (FF) är en riksomfattande yrkesförening som bildades i mitten av 1960-talet. Förbundet vänder sig till alla föreståndare inom omsorgsverksamheten, även enskilda verksamheter samt till dem med likvärdiga arbetsuppgifter, t ex platschef, boendechef m fl.
Föreståndarnas förbund (FF) har till uppgift att utveckla och intensifiera informationen i frågor av gemensamt intresse. Att verka för medlemmarnas fortsatta utbildning och utvecklingsmöjligheter och få information i frågor av gemensamt intresse. Samt att i samverkan med den fackliga organisationen, SKTF, bevaka medlemmarnas löne- och anställningsvillkor och övriga ekonomiska intressen, och att alla utvecklingsstörda får en jämlik och normaliserad livsmiljö.
Föreståndarnas förbund ingår tillsammans med 8 andra yrkesföreningar i SKTFs föreningsservice, en samorganisation inom Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, SKTF

Leverans kom till TAM-Arkiv från SKTF 2001

Ordförande i förbundet
1978-1981 Alvar Samuelsson
1981-1985 Göran Hagerberg
1985-1986 Christian Ohlsson
1986-1990 Thord Norén
1991-1992 Sören Westin
1992- Gunilla Jönsson

Föreståndarnas Förbund, FF

Handlingarnas tid
1978--1996
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Föreståndarnas Förbund, FF