Hem Arkivbildare
Sveriges Socionomförbund, SSF
Arkiv
Sök

Sveriges Socionomförbund, SSF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
614
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2001-09-21
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med handlingar
B1 - Tidskrift
B2 - Siffergranskningar och revisionsberättelser
C1 - Diarier
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande kurser och konferenser
F2 - Informationsmaterial
F3 - Resa till Sovjetunionen
Ö1 - Nordiskt Socialt Arbete

Sveriges Socionomförbund, SSF

 
SVERIGES SOCIONOMFÖRBUND/SSF, 614

Sveriges Socionomförbund, SSF, organiserade socionomer och andra yrkesverksamma med likvärdig postgymnasial utbildning inom området socialt arbete samt studerande vid socialhögskolorna. Förbundet blev yrkesorganisation inom Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, SKTF 1983.Föreningens medlemmar kunde även tillhöra annan organisation inom TCO.
SSF grundades 1923 som Föreningen diplomerade från Socialpolitiska Institutet. Först organiserade man endast examineade från socialinstitutet i Stockholm men blev riksförening och ändrade namn till Föreningen Diplomerade vid Socialinstituten. Då titeln socionom 1950 antogs som examenstitel för alla DSI-are bytte man namn till Sveriges Socionomförbund. Förbundet upphörde 1999 då man gick samman med Yrkesföreningen för behandlingspersonal och bildade Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare.
SSF gav ut tidskriften Socionomförbundets Tidskrift . Den mer kvalificerade tidskriften Socialt Arbete drevs av Stiftelsen Socialt Arbete i vilken SSF tillsammans med Statstjänstemannaförbundet, SKTF och Folksam var huvudman. Tidskriften gavs ut 1982-1989.
SSF var internationellt verksamt i Nordiska Socionomförbundets Samarbetskommitté och i International Federation of Social Workers.
Vid konstitueringen 1923 blev Filip Anger föreningens ordförande. Anger gjorde senare betydande insatser i uppbyggandet av SKTF och TCO.Sveriges Socionomförbund, SSF

Handlingarnas tid
1923--1999
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sveriges Socionomförbund, SSF