Hem Arkivbildare
Sveriges Tolkförbund (STOF)
Arkiv
Sök

Sveriges Tolkförbund (STOF)

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
601
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2001-09-21
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelse- och årsmötesprotokoll med bilagor
B1 - Medlemstidning och lokalavdelningsblad
C1 - Diarium
D1 - Medlemsregister
E1 - Korrespondens
E2 - Pressklipp
F1 - Handlingar om STOF´s kurser och möten
G1 - Kassabok

Sveriges Tolkförbund (STOF)

 
SVERIGES TOLKFÖRBUND (STOF), 601

Föreningen bildades 1975 och bytte 1981namn från Sveriges Tolkförening till det nuvarande.
Det är en yrkesorganisation, öppen för alla tolkar verksamma i Sverige som är auktoriserade av Kammar- eller Kommerskollegium, eller som har prövats och anlitats hos någon myndighet. Föreningen är uppbyggd av ett tjugotal lokalavdelningar spridda över landet.

Man strävar efter:
- En kvalificerad tolkkår
- Att förbättra de ekonomiska villkoren och att det ska löna sig att bli auktoriserad och att skaffa specialkompetens
- Att alla tolkar ska testas och få möjlighet till vidareutbildning
- Att sprida information till tolkanvändare och beslutsfattare
- Att skapa respekt för yrket och de tolketiska reglerna

Man har ett samarbetsavtal med SKTF (Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund)och ST (Statstjänstemannaförbundet), som förhandlar om tolkarvoden på lokal och central nivå. Till dessa förbunds arbetslöshetskassor kan tolkarna ansluta sig.

Förutom att allmänt verka för möjlighet till tolkarnas utbildning, anordnar STOF varje år ett antal kurser som är öppna för medlemmarna. Det kan vara fördjupning och påbyggnad inom juridik, sjukvård, psykiatri m m.

Man har en egen tidskrift "STOF-STOFF", samt lokala medlemsblad som "Stockholmstolken".

STOF är representerat hos olika myndigheter, samt är remissinstans vid olika utredningar om tolkfrågor.


Sveriges Tolkförbund (STOF)

Handlingarnas tid
1975--1999
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sveriges Tolkförbund (STOF)