Hem Arkivbildare
Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS
Arkiv
Sök

Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
599
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2001-09-21
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Protokoll med bilagor
B1 - Medlemsförteckningar/ stadgar
B2 - Medlemstidningar/ dekaler
B3 - Fotografier från konferenser
G1 - Huvudböcker

Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS

 
FÖRENINGEN SVERIGES BYGGLOVSGRANSKARE
OCH BYGGNADSNÄMNDSSEKRETERARE/FSBS, 599

Föreningen är en intresseförening för de som arbetar med administration och protokollföring i kommunens byggnadsnämnder. Ursprunget var en kurs i Sigtuna 1974, anordnad av Svenska kommunförbundet, då man fann det värdefullt att utbyta information och därför beslöt att bilda en förening. 1975 hölls första årsmötet då man bjudit in alla byggnadsnämnder och deras sekreterare. Man håller årliga kongresser med föreläsningar om aktuella ämnen. Föreningen är öppen för alla som arbetar med administration i byggnadsnämnder eller som har sekreteraransvar. Därför är många olika yrken representerade, och det spelar ingen roll om det är huvud- eller bisyssla.

Målet är alltså information och vidarutbildning, men ej fackliga eller politiska frågor. Man vill verka för en enhetlig och rationell handläggning av byggnadsnämndens ärenden.
1991 bytte man namn från "Sveriges byggnadsnämndssekreterare" till det nuvarande, för att klargöra till vilka man vänder sig.
1998 instiftades ett stipendium, för medlemmar som genomgår utbildning vid Umeå universitet i handläggning av byggnadsfrågor.
Medlemsantalet var 450 under år 1999.
Man har numera egen hemsida med adressen www.fsbs.h.se

Arkivbeskrivning:
Arkivet består av c:a en hyllmeter handlingar, mest protokoll med handlingar som täcker verksamheten.
Det finns också medlemstidningar, medlemsmatriklar med stadgar, foton från några årsmöten.
Huvudböckerna för verksamheten förvaras på Sveriges kommunaltjänstemannaförbund, SKTF.

Susanne Gullby, praktikant
1/4 2003Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS

Handlingarnas tid
1974--2002
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS