Hem Arkivbildare
Sollentuna Härads Kretsförening
Arkiv
Sök

Sollentuna Härads Kretsförening

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
594
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2001-08-24
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll och bilagor
G1 - Kassaböcker

Sollentuna Härads Kretsförening

 
SOLLENTUNA HÄRADS KRETSFÖRENING AV SAF, 594


Kretsen bildades vid ett möte i Sundbyberg den 10 december 1898. Efter 1919 änvänds beteckningen Sollentunakretsen av SAF. Kretsen omfattade flera socknar/kommuner och höll sina sammanträden på olika platser i och utanför Sollentuna. Flertalet sammanträden hölls dock i Sollentuna och intrycket är att kretsens verksamhet haft sin tyngdpunkt där.

Arkivet består av en volym innehållande fyra band, varav tre utgörs av protokollsböcker. I det fjärde bandet, "Protokollsbilagor mm", ingår ett fåtal protokoll samt 2 st fotografier.

I bandet med bilagor återfinns en historik, "Plock ur Sollentunakretsens protokoll under dess 30-åriga tillvaro", från1928.

Protokollsvolymerna innehåller även enstaka protokoll från möten gemensamma med Södra Roslags, Östra Södertörns och Stockholms nordöstra förorters kretsföreningar.

1996-11-04
Per Lundén
arkivarie

Sollentuna Härads Kretsförening

Handlingarnas tid
1898--1946
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sollentuna Härads Kretsförening