Hem Arkivbildare
Frökindskretsen av SAF
Arkiv
Sök

Frökindskretsen av SAF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
588
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2001-07-23
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll

Frökindskretsen av SAF

 
FRÖKINDSKRETSEN AV SAF, 588

Frökinds skollärareförening 1876-1886

Frökindakretsen räknar sin historia från 1876 i och med bildandet av Frökinda skollärareförening. Föreningen samlade folkskolärare i södra Frökinds härad och närgränsande trakter.

Under 1880-talets första år är frågan om föreningens eventuella anslutning till SAF aktuell. Från och med 1886 utgör föreningen en av SAF:s kretsar. Beteckningen Frökindakretsen används från och med år 1887. Det yngsta bevarade protokollet är från 1901.

Arkivet består av ett band. Längst fram i bandet finns en tablå över hållna möten samt kartor (1892) över platser där sammanträden hållits.

Har arkivlagts i annat arkiv - se SAF:s krets nr 090: Torna-Västra Barakretsen av SAF.

1996-11-12
Per Lundén
arkivarie

Frökindskretsen av SAF

Handlingarnas tid
1876--1901
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Frökindskretsen av SAF