Hem Arkivbildare
Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, FCTFs Chefstjänstemannaförening LF 200
Arkiv
Sök

Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, FCTFs Chefstjänstemannaförening LF 200

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
31
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
D1 - Medlemsregister
E1 - Inträdesansökningar
E2 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar

Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, FCTFs Chefstjänstemannaförening LF 200

 
FÖRSVARETS CIVILA TJÄNSTEMANNAFÖRENING FCTF/ FCTF:S CHEFSTJÄNSTEMANNAFÖRENING LF 200, NR 31

FCTF:s Chefstjänstemannaförening bildades 1957 för civila tjänstemän inom försvaret som i sin yrkesutövning företrädde arbetsgivaren och innehade vissa lönegrader. Föreningen upphörde vid årsskiftet 19775/1976 och ersattes då av ett Chefstjänstemannaråd. Dessa handlingar återfinns i FCTF:s arkiv under signum A 6 o.

Chefstjänstemannaföreningen hade inget eget kansli utan de löpande kontorsärendena sköttes av förbundskansliet. Flera av dess handlingar har därför diarieförts hos huvudorganisationen och återfinns där under respektive gruppnummer i diarieplanen. Någon fullständig konsekvens har inte varit möjlig att åstadkomma.

Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, FCTFs Chefstjänstemannaförening LF 200

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Försvarets Civila Tjänstemannaförbund FCTF, FCTFs Chefstjänstemannaförening LF 200