Hem Arkivbildare
Lunds folkskolelärareseminarium Seminaristernas diskussionsförening
Arkiv
Sök

Lunds folkskolelärareseminarium Seminaristernas diskussionsförening

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
573
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2001-06-26
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll

Lunds folkskolelärareseminarium Seminaristernas diskussionsförening

 
LUNDS FOLKSKOLLÄRARESEMINARIUM.
SEMINARISTERNAS DISKUSSIONSFÖRENING, 573

Ett band innehållande protokoll från möten under åren 1872-1876 med studenter vid folk-
skollärareseminariet i Lund.
Ändamålet med mötena var enligt vad som antecknats i det första protokollet att "öfva sig
att uppträda", det vill säga debattera. Förutom diskussioner förekom på mötena även olika
former av underhållningsinslag. En särskilt tillsatt kommitte förberedde sammanträdena
och ordnade med underhållningen.
Protokollen är genomgående utförliga diskussionsprotokoll. En uppräkning av de överlägg-
ningsämnen som förekom ser ut som följande:


1872
gruppindelning eller ej / seminaristmössornas ev bortskaffande / ang förhållandet mellan eleverna i 1:a, 2:a och 3:e klass / målet för en seminarists strävanden / bör en seminarist hafva nöjen / är qvinnan eller mannen lämpligast som lärare / hur bäst använda sina ferier

1873
Hur främja kamratskapet bland seminaristerna / ska folkskollärare väljas på viss tid / hur ska läraren förhålla sig till olika religionstänkare / hur hålla kontakten efter studierna / bör folkskollärarens verksamhet även avse andra än elever i folkskolan / bör lifränteanstalternas verksamhet befrämjas av folkskollärarna / hur åstadkomma nödig materiel till folkskolan / bör rangskillnad finnas mellan seminariets tre klasser

1874
bästa sättet att göra sig förtrolig med skönlitteraturen / bör seminaristen läsa under ferierna eller hur bör han använda dem / bör skolläraren verka för modersmålets rätta talande på landsbygden / teckningsundervisningen / är bristande fosterlandskärlek orsaken till utvandringen

1875
hur bör skolläraren gå till väga för att vinna såväl barnens som föräldrarnas kärlek och förtroende / bör skollärarens bestämma barnens platser i skolan efter deras kunskaper / bör vi behålla vårt bibliotek / bör dödsstraffet avskaffas / bör seminaristen besöka theatern / på vad sätt bör skolläraren medverka till den fysiska kraftens utbildande hos svenska folket - diet - hälsolära - onanien / bör skolläraren vid bestraffningarna i skolan använda käpp / hur skapa sådant samband mellan hemmet och skolan att de verka för samma sak / kan och bör den skollärare som ej sjelf kan sjunga meddela undervisning i sång / hur motverka vår tids utsvävningar och synnerhet dryckenskapen / är det sant att lärarkallet gör läraren gammal i förtid / undervisningen i Svenska språket och begagnandet av främmande ord / hurudant kamratskap alstra våra möten

1876
trädgårdskötsel som ämne i folkskolan / hur kan och bör skolläraren gå tillväga för att bäst befrämja en jemn skolgång / mer undervisning i sång för blivande folkskollärare / ang begagnandet av tilltalsordet "Ni" / äro fortsättningsskolorna nödvändiga / hvem bör inspektionen i folkskolan förnämligast gälla / mer bibelläsning i våra folkskolor.


Sammanträdesdatum och mötesbenämnning framgår av tablån nedan:

1872 Allmänt möte 1/11 (Emil Hammarlund mötesekr)
Allmänt sammanträde 8/11 (sidor saknas)
Allmännt diskussionsmöte 13/12

1873 Allmänt sammanträde 1/2
Allmänt diskussionsmöte 28/2
Allmänt möte 4/4
Allmänna sammanträden 9/5, 23/5, 26/9, 25/10
Diskussionsmöte 13/11
Allmänt sammanträde 12/12

1874 Diskussionsmöte 23/1
Allmänt möte 30/11
Allmänt diskussionsmöte 28/11
Sammanträde 11/12

1875 Sammanträde 12/2
Diskussionsmöten 26/2, 19/3
Allmänt möte 10/4
Möten 24/4, 8/5, 23/5
Diskussionsmöten 11/9, 25/9, 9/9, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12
1876 Diskussionsmöten 29/1, 22/4, 20/5, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11

Sist i bandet: Stadgar rörande seminaristernas i Lund diskussionsmöten
-
-
Arkivet består av en volym innehållande ett band. Bandet, i synnerhet pärmarna, är vatten- och mögelskadade. Ryggen har reparerats vid en sen tidpunkt genom att beläggas med plastbehandlad väv.

Ett fåtal av bandets protokoll är urrivna och flera av sidorna är nedkluddade med blyerts, spår av vad som förefaller vara ett barns framfart.

På främre pärmens insida finns en odaterad etikett:
"Gåva av Lunds Universitetsbibliotek".

1996-11-05
Per Lundén
arkivarie

Lunds folkskolelärareseminarium Seminaristernas diskussionsförening

Handlingarnas tid
1872--1876
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Lunds folkskolelärareseminarium Seminaristernas diskussionsförening