Hem Arkivbildare
Föreningen Tjänstemän inom Kriminalvården, FTK
Arkiv
Sök

Föreningen Tjänstemän inom Kriminalvården, FTK

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
314
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor

Föreningen Tjänstemän inom Kriminalvården, FTK

 
FÖRENINGEN TJÄNSTEMÄN INOM KRIMINALVÅRDEN/FTK

Den 29 maj 1946 bildades Föreningen Direktörer och Assistenter vid Fångsvårdsstaten. Detta var en sammanslutning av ordinarie, extraordinarie och extra tjänstemän i direktörers, kamrerares och assistenters ställning vid fångvårdsstaten. syftet var att tillvarata medlemmarnas ekononomiska och rättsliga intressen såväl gentemot myndigheter som gentemot andra organisationer.

Samma år som bildandet erhöll föreningen inträde i Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST) som en riksförening (nr. 11). Men 1949 valde föreningen att gå ut för att i stället ansluta sig till Statstjänstemännens Riksförbund (SR). 1956 gick föreningen tillbaka till CST. Den hade då bytt namn (1954) till Föreningen Tjänstemän inom Kriminalvården (FTK). Dess nya beteckning som riksförening inom CST var nr. 79.

Den 1 mars 1961beslutade FTK att tillsammans med Fångvårdsstyrelsens Personalförening bilda Kriminalvårdens Tjänstemannaförening (KTF). Och därmed försvann föreningen.

Arkivet kan i fråga om handlingar delas upp i två perioder. Den första 1946-1955 omfattar endast protokoll i ett band. Den andra 1956-1961 är däremot ganska välbevarad. Någon volymnumrering har inte gjorts då arkivet ryms i en volym.

Föreningen Tjänstemän inom Kriminalvården, FTK

Handlingarnas tid
1946--1961
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Föreningen Tjänstemän inom Kriminalvården, FTK