Hem Arkivbildare
Vävlärarnas Riksförening VLR
Arkiv
Sök

Vävlärarnas Riksförening VLR

 
VÄVLÄRARNAS RIKSFÖRENING, VLR
87Föregångare till VLR var Vävlärarinnornas Stockholmskrets grundad 1941. Denna anslöt sig 1944 till svenska yrkesskolföreningen. Vävskolorna hade då fått överstyrelsen för yrkesutbildning som tillsynsmyndighet. Vid samma tid väcktes förslag om att kretsen skulle bilda en riksförening och 1 januari 1945 trädde Föreningen Sveriges Vävlärarinnor, FSV, i verksamhet. 1963 ändrades namnet till Föreningen Sveriges Vävlärare, FSV. Föreningen anslöt sig till Svenska Facklärarförbundet, SFL, vid dettas bildande 1948.1980 ombildades föreningen till riksförening inom SFL och antog namnet VLR. Då SFL 1990 slogs ihop med Sveriges Lärarförbund upphörde VLR. Från 1946 utgavs tidningen Vävläraren, ursprungligen med namnet Medlemsblad för Sveriges Vävlärarinnor.
Arkivet är en hopsmältning av ett äldre material från FSV-perioden som förtecknats på Riksarkivet och ett nyare från tiden från 1980.


Vävlärarnas Riksförening VLR

Handlingarnas tid
1944--1990
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vävlärarnas Riksförening VLR