Hem Arkivbildare
Svenska Tullmannaförbundets Avdelning 6 Kustbevakningen, Avdelning 5 Kustbevakningen,110
Arkiv
Sök

Svenska Tullmannaförbundets Avdelning 6 Kustbevakningen, Avdelning 5 Kustbevakningen,110

 
SVENSKA TULLMANNAFÖRBUNDETS AVDELNING 6 KUSTBEVAKNINGEN/ AVDELNING 5 KUSTBEVAKNINGEN, Arkivnr 110Den 17 juli 1953 höll förbundsstyrelsen ett möte med kustbevakare i Nynäshamn och detta ledde till bildandet av en avdelning för kustbevaknnigen. Avdelningens officiella namn blev Avd. 6 Kustbevakningen och organiserade tulltjänstemän inom området från Sandhamn i norr och ner till Arkösund i söder. Till ordförande valdes B.W. Eriksson och föreningen hade den 31 dec. 1953 32 medlemmar.

Bakgrunden var Svenska Tullmannaförbundets kongress 1952 där det hade beslutats att tulltjänstemännen inom kustbevakningen skulle bilda egna avdelningar runt Sveriges kuster.

Vid årsskiftet 1961/62 slogs avdelningen samman med Avd. 5 Kustbevakningen och den nya avdelningen övertog numret 5 i sitt namn.

Arkivet sträcker sig från starten 1953 fram till 1981, med undantag av protokoll och årsberättelser som finns fram till 1960. Vid sammanslagningen upphörde egentligen den gamla arkivbildaren Avd. 6 men då handlingarna inte har skilts åt och då Avd. 6:s organisation tycks ha varit tongivande har arkiven förtecknats som en enhet.


Svenska Tullmannaförbundets Avdelning 6 Kustbevakningen, Avdelning 5 Kustbevakningen,110

Handlingarnas tid
1953--1988
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Tullmannaförbundets Avdelning 6 Kustbevakningen, Avdelning 5 Kustbevakningen,110