Hem Arkivbildare
Svensk Kuratorsförening
Arkiv
Sök

Svensk Kuratorsförening

 
Historik för
SVENSK KURATORSFÖRENING.


Svensk Kuratorsförening är en ideell förening och bildades 21 mars 1944 i Stockholm. Detta skedde 30 år efter den första kuratorstjänstens tillkomst. Det fanns ett behov av ett forum för diskussion och bearbetning av gemensamma frågor samt att i grupp få framföra sina synpunkter. Syftet med föreningen var att främja samarbetet kuratorerna emellan och verka för att upprätthålla en hög standard på kuratorsarbetet. Efter krigsslutet inleddes även ett nordiskt och internationellt samarbete. Föreningen vänder sig i första hand till de kuratorer som är verksamma inom sjukhus, polikliniker, fängelser och liknande, till skillnad från kuratorer verksamma på skolor och rådgivningsbyråer. Föreningen har haft betydelse ur facklig synpunkt genom förslag till organisationsplaner, kontaktkonferenser och förhandlingar om löner och allmänna villkor.

Arkivet levererades från Akademikerförbundet SSR till TAM-Arkiv under våren 2000 och är ett "levande" arkiv. Det sträcker sig fram till 1997 och är i gott skick, dock med vissa luckor (främst 1980-talet och framåt).


Svensk Kuratorsförening

Handlingarnas tid
1929--1997
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svensk Kuratorsförening